Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Новости
ПнPMEESTE_июля+0300RиюльPMEEST_0C_июль2018

Învățământul profesional tehnic dual: Planurile (comanda de stat) pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic în sistem dual, pentru anul de studii 2018 – 2019 au fost aprobate

Învățământul profesional tehnic dual: Planurile (comanda de stat) pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic în sistem dual, pentru anul de studii 2018 – 2019 au fost aprobate

СрPMEESTE_июля+0300RиюльPMEEST_0C_июль2018

Rezultatele proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”

 La  03 iulie 2018, doamna Angela Cutasevici, Secretarul de Stat al a participat în cadrul atelierului destinat prezentării rezultatelor proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”, desfășurat împreună cu Institutul de Reforme Penale. 

ЧтPMEESTE_июля+0300RиюльPMEEST_0C_июль2018

Planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019 au fost aprobate în ședința de Guvern din 4 iulie 2018

În ședința Guvernului din 4 iulie a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului “Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019”.

СрAMEESTE_июля+0300RиюльAMEEST_0C_июль2018

Elaborarea calificărilor pentru învățământul profesional tehnic și superior bazate pe rezultatele învățării - elementul care contează

Una din prioritățile principale ale Guvernului Republicii Moldova și respectiv a Ministerului Educații, Culturii și Cercetării este calitatea educației, calitatea formării specialiștilor capabili să se încadreze pe piața muncii și să contribuie la dezvoltarea economiei naționale.

ЧтAMEESTE_июня+0300RиюньAMEEST_0C_июнь2018

Au fost desemnați câștigătorii Concursului „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2018

În contextul dezvoltării învățământului profesional, la 6 iunie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) și cu suportul financiar al Fundaţiei „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) a organizat Concursul național „Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2018. Competiția este dedicată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic post secundar (Colegii şi Centre de Excelenţă).

ВтPMEESTE_мая+0300RмаяPMEEST_0C_мая2018

Inaugurarea unui nou atelier modern de instruire practică la școala profesională nr.7 din chișinău

Evenimentul s-a desfășurat la 29 mai, 2018 în incinta Școlii Profesionale nr.7. În cadrul evenimentului a fost inaugurat un nou laborator, modern pentru instruirea practică a elevilor la meseria Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, elevii fiind principalii beneficiari ai acestui proces care este în permanentă renovare.

ЧтPMEETE_января+0200RянвPMEET_0C_янв2018

Proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova

Agenția universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Ambasada Franței din Republica Moldova și Alianța Franceză din Moldova, lansează un proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul a 3 instituții de învățămînt profesional din țară. Proiectul va fi cofinanțat de către Institutul Francez și se va desfășura în parteneriat cu Ministerul Culturii, Educației și Cercetării din Republica Moldova.

ВтPMEETE_января+0200RянвPMEET_0C_янв2018

Activitate de formare continuă cu tema „Metode moderne de predare în contextul învățământului dual“

Activitatea de formare este planificată pentru perioada 12 – 16 februarie a.c., în Chișinău și se adresează cadrelor didactice din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic din Republica Moldova, implicate în învățământul dual.

ВтPMEETE_января+0200RянвPMEET_0C_янв2018

Activitate de formare continuă cu tema „Managementul instituțiilor de învățământ profesional tehnic în contextul învățământului dual“

Activitatea de formare este planificată pentru perioada 5 – 7 februarie a.c., în Chișinău și se adresează unui grup format din reprezentanți ai Managementului Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic (directori și directori adjuncți) din Republica Moldova, implicate în învățământul dual, dar și altor actori relevanți, precum MECC, CRDÎP sau CCI.

ЧтPMEETE_декабря+0200RдекPMEET_0C_дек2017

Studiu de referință privind învățământul profesional tehnic incluziv

La data de 19 decembrie 2017 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu KulturKontakt Austria au desfășurat masa rotundă la tema ”Studiu de referință privind învățământul profesional tehnic incluziv”.