Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Despre reforma de modernizare a învățământului profesional tehnic

 

Republica Moldova s-a angajat într-o amplă reformă de restructurare și modernizare a învățământului profesional tehnic (ÎPT). Acțiunile de modernizare au demarat mai intens odată cu adoptarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru o perioadă de șapte ani (2013-2020) și a Codului Educației, care oferă viziunea și temeiul legal pentru schimbări. Reforma și-a propus să apropie învățământul profesional tehnic de necesitățile pieței muncii, pentru a-l face cât mai atractiv pentru elevi și mai relevant pentru angajatori.  

În particular, Strategia de dezvoltare a învățământului profesional tehnic și-a propus următoarele obiective:

1. Reorganizarea rețelei instituțiilor de învățământ profesional tehnic;

2. Sporirea relevanței studiilor în conformitate cu necesitățile pieței muncii;

3. Sporirea calității educației prin eficientizarea costurilor și instituirea unui sistem de garantare a calității;

4. Modernizarea curriculei în conformitate cu progresul tehnologic;

5. Creșterea performanței cadrelor didactice prin instruire continuă;

6. Sporirea atractivității studiilor pentru elevi, părinți și publicul general.

Acțiunile de reformă se bucură de sprijinul partenerilor externi, în special Uniunea Europeană care oferă un Program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro și un Proiect de Asistență Tehnică în valoare de cinci milioane de euro, pentru a îndeplini obiectivele propuse.