Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Profesori
În această categorie este prezentată informație utilă pentru activitatea cadrelor didactice din sistemul de învățământ profesional tehnic. În scopul perfecționării continue, profesorii și maiștrii-instructori pot găsi aici ultimele materiale metodologice, ghiduri și suporturi de curs, care le ajută în activitatea didactică de zi cu zi.
ÎNDRUMAR ”Integrarea competențelor verzi de bază în pregătirea profesional-tehnică”
Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti
Cadrul Național al Calificărilor
Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale în învățământul profesional tehnic secundar
Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar
Cadrul de referinţă al Curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic
Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
Suport metodologic pentru proiectarea curriculumului în învăţămîntul profesional tehnic secundar
Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate din R. Moldova
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza sistemului de credite de studii transferabile
Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic secundar cu durata de studii de trei ani
Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic secundar cu durata de studii de doi ani
Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic secundar cu durata de studii de un an
Plan-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională
(sugestii metodologice)
Calificarea: Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională
(sugestii metodologice)
Calificarea: Pietrar-zidar
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională
(sugestii metodologice)
Calificarea: Tâmplar
Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională
(sugestii metodologice)
Calificarea: Lucrător finisor pentru construcţii

 

 

 

 

Începând cu anul 2015 în Republica Moldova funcționează Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional care are misiunea de a evalua și acredita calitatea programelor de studii și instituțiilor de învățământ. În anul 2016 a fost aprobată Metodologia de evaluare externă a calităţii astfel toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, superior și formare continuă, precum și programele de studii, vor fi evaluate și acreditate de către evaluatori externi, cu scopul de a garanta calitatea educației. Aceasta este o premieră pentru Republica Moldova cu scopul de a spori calitatea în domeniul învățământului și a răspunde necesităților pieței muncii prin pregătirea specialiștilor calificați, în corespundere cu standardele europene.
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi Regulamentul de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua

Ghid de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic

Ghid de evaluare externă a programelor de formare profesională continua

Ghid de evaluare externă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic

Regulamentul de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continua

Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de asigurare a calităţii în învăţămîntul professional

 

 

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional (ANACIP)

  anacip

1. CURRICULUMUL cursului "Decizii pentru un mod sănătos de viață"
2. GHIDUL PROFESORULUI pentru cursul "Decizii pentru un mod sănătos de viață"
3. SUPORT PENTRU CADRE DIDACTICE pentru cursul "Decizii pentru un mod sănătos de viață"
4. CAIETUL ELEVULUI pentru cursul "Decizii pentru un mod sănătos de viață
5. TEST DIGITAL DE EVALUARE pentru cursul "Decizii pentru un mod sănătos de viață"