Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Ce este învățământul profesional tehnic?
Învățământul profesional tehnic (ÎPT) oferă elevilor posibilitatea de a învăța o meserie sau specialitate în școli profesionale, colegii sau centre de excelență. Oferta educațională în acest domeniu este variată — peste 80 de meserii și mai mult de 100 de specialități pot fi studiate astăzi în instituțiile ÎPT. În total, în Republica Moldova activează 11 centre de excelență, 32 colegii și 44 școli profesionale în care își fac studiile peste 46 mii de elevi.
Sistemul dual de instruire combină practica în întreprinderi (ucenicia) şi formarea profesională în instituții de învățămînt profesional tehnic. În procesul de formare accentul este transferat de la instituția de învățămînt la întreprindere, unde se desfășoară atît instruirea practică, cît și componentele specifice instruirii teoretice, astfel 70% din planul de învățămînt se realizează în întreprindere și 30% în școală. Această formă de învățămînt este avantajoasă atît pentru tineri, care au garanția că studiile pe care le fac corespund rigorilor pieții muncii, cît și pentru angajatori, care contribuie și sunt siguri de calitatea pregătirii viitorilor specialiști. Elevii pregătiți prin intermediul acestei forme de instruire se bucură de drepturile ce decurg din statutul de elev și concomitent, aceștea se bucură de drepturile de angajat, în ceea ce privește răspunderea față de calitatea producției, normarea activității, formele de retribuire a muncii prestate, asumarea unui rol activ în viața întreprinderii.
Nr.
Instituția de învățământ
Întreprinderea-partener
Meseria
1
Ionel, Artizana Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
2
Regia Rețele Electice Conducător troleibus (833101)
3
Red Union Fenosa

Electromontor la repararea și întreținerea

utilajelor electrice (741233)

4

Bălțeanca, Infinitextil, Marthatex

Sammy Cablaggi

Cusătoreasă (industria confecțiilor) ((753208)

Confecționer cablaje auto (741215)

5
Draexlmaier

Electromontor utilaje de dispecerat și

teleautomatică (821210)

Operator în depozite mecanizate și

automatizate (834336)

Operator la mașini-unelte automate și

semiautomate (722320)

6
Tricon Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
7

Aspa SA, Arttehmet SRL, Moisei ÎI,

Adriusand SRL, Autehreparație SRL

Strungar (722346)
8
Nires-Internațional

Cizmar-confecționer încălțăminte la comandă (753602)

9
Romanița Cusătoreasă (industria confecțiilor) (753208)
10
Bugeacagritehservice

Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică (722201)

 

Materiale utile:

HOTĂRÎRE Nr. 70 din 22.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual

 

Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual

Regulamentul de organizare și desfășurare a uceniciei

Învățământul dual în Germania și în Republica Moldova

Experiența Școlii Profesionale nr.9 din Chișinău