Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Admiterea
Admiterea în școli profesionale, colegii și centre de excelență se desfășoară în conformitate cu Regulamentele de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic aprobate de Ministerul Educației în primăvara fiecărui an. Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere se anunță în fiecare an de Ministerul Educației. La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții de gimnaziu și de liceu, absolvenții școlii medii generale, absolvenții de liceu cu certificat de studii liceale sau echivalente acestora. Admiterea se face pe bază de concurs, după specialităţi, conform planului de admitere aprobat de Guvern în fiecare an. Înmatricularea la studii se face prin ordinul directorului instituției, în baza rezultatelor concursului de admitere.

Știri și anunțuri:
 
 
Documente:
  • Termenele de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic 2017
  • Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică secundară pentru anul 2017
  • Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară pentru anul 2017