Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Cadrul legislativ și normativ

Coduri

 • Cod Nr. 152 din 17.07.2014 Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 • Cod Nr. 154 din 28.03.2003 Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Cod Nr. 1107 din 06.06.2002 Codul Civil al Republicii Moldova

Hotărâri de Guvern

 • Hotărârea Guvernului Nr. 851 din 08.07.2016 cu privire la Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”
 • Hotărârea Guvernului din 29.06.2016 cu privire la Planul de admitere pentru pregătirea cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2016–2017
 • Hotărârea Guvernului Nr. 786 din 23.06.2016 cu privire la crearea, lichidarea şi modificarea denumirii unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic
 • Hotărârea Guvernului Nr. 781 din 22.06.2016 cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău” și modificarea denumirii Instituţiei Publice „Colegiul Agricol din Țaul”
 • Hotărârea Guvernului Nr. 744 din 10.06.2016 cu privire la reorganizarea Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
 • Hotărârea Guvernului Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă
 • Hotărârea Guvernului Nr. 872 din 21.12.2015 cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației
 • Hotărârea Guvernului Nr. 853 din 14.12.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
 • Hotărârea Guvernului Nr. 444 din 20.07.2015 cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic
 • Hotărârea Guvernului Nr. 425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor
 • Hotărârea Guvernului Nr. 230 din 04.05.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1019 din 10.12.2014 cu privire la Consiliul coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic
 • Hotărârea Guvernului Nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
 • Hotărârea Guvernului Nr. 863 din 08.10.2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale
 • Hotărârea Guvernului Nr. 97 din 01.02.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020
 • Hotărârea Guvernului Nr. 99 din 30.01.2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
 • Hotărârea Guvernului Nr. 74 din 25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

Ordine

 • Ordin Nr. 1203 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învăţămîntul profesional tehnic
 • Ordin Nr. 1158 din 04.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a Centrului de Excelență
 • Ordin Nr. 840 din 21.08.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar
 • Ordin Nr. 550 din 10.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar
 • Ordin Nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)
 • Ordin Nr. 42/1 din 13.03.2012 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor

 Acorduri

 • Acord de finanțare Nr. 8 din 15.05.2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184, 11 iulie 2014, art. 571

 Rapoarte

 • Raport de evaluare a activităților desfășurate în implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului profesional tehnic pe anii 2013-2020, pentru anul 2015
 • Rezultatele cartografierii instituţiilor de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate. Rezultate cheie