Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Piața muncii
Asigurarea pieței muncii cu specialiști calificați, în corespundere cu necesitățile economiei naționale, reprezintă principalul obiectiv al învățământului profesional tehnic. În acest sens este importantă interacțiunea continuă dintre piața muncii și instituțiile de învățământ, cu scopul de a echilibra cererea și oferta de specialiști calificați. În scopul apropierii ofertei educaționale de cerințele angajatorilor, în Republica Moldova funcționează Comitetele Sectoriale și se pun bazele programelor de formare profesională prin sistem dual.
Comitetul sectorial este o instituţie a parteneriatului social organizată la nivelul ramurii economice de activitate, din care fac parte, pe baze bi- sau tripartite, reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi autorităţilor publice centrale, constituită în scopul susţinerii învăţământului profesional prin racordarea acestuia la cerinţele pieţei forţei de muncă.
 
Comitetul sectorial are misiunea de a promova interesele partenerilor sociali din ramura economică de activitate în domeniul învățământului profesional tehnic.
 
Comitetul sectorial asigură corelarea politicilor de formare profesională iniţială şi continuă a muncitorilor şi specialiştilor la cerinţele pieţei forței de muncă din ramura de activitate pe care o reprezintă contribuind la formarea unui sistem de suport informaţional şi analitic din partea pieţei muncii pentru învăţământul profesional.
 
Comitetul sectorial sprijină activităţile de formare profesională continuă a angajatorilor şi salariaţilor din sectoarele economice.
 

Comitetul sectorial din agricultură şi industria alimentară

Președinte: Leonard Palii
Număr de telefon fix: 37322226376
Număr de telefon mobil: 37369252494
Număr fax: -
E-mail: milordl@mail.ru
Adresa: Chişinău, str. Puşkin nr. 26
Web-site: www.agroindsind.md
Minister de Resort: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Mai multe

Comitetul sectorial pentru Formarea Profesională în Comerţ, Hoteluri şi Restaurante

Președinte: Elena Ciobanu
Număr de telefon: +373 78077000
Vicepreşedinte: Valentina Chiriac
Număr de telefon: +373 79537301
Secretar tehnic: Liliana Posţan
Număr de telefon: +373 69361830/ 79384187
E-mail: csfpchr@gmail.com
Adresa: mun. Chişinău, str.31 August 1989,129 (Casa Sindicatelor), bir.414

Mai multe

Comitetul sectorial în construcţii

Președinte: Lidia Barburoș
Număr de telefon fix: 373210998
Număr de telefon mobil: 37368184422
Număr fax: 37322226178
E-mail: condrumat@gmail.com
Adresa: Chişinău, str. Alba Iulia 91, oficiul 03
Web-site: condrumat.md Facebook: Comitet Sectorial Constructii
Minister de Resort: Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul industriei nealimentare

Președinte: Nadejda Rusnac
Număr de telefon fix: 37322237621
Număr de telefon mobil: 37369043169
Număr fax: 37322237621
E-mail: sliu-sind@mail.ru
Adresa: Chisinau, Str. 31 August 129, of. 917
Web-site: www.startsindicat.md
Minister de Resort: Ministerul Economiei

Mai multe

Comitetul sectorial în tehnologia informației și comunicații

Președinte: Ecaterina Negru
Număr de telefon fix: 37322251161
Număr de telefon mobil: -
Număr fax: -
E-mail: ecaterina.negru@mtic.gov.md
Adresa: Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Web-site: idsi.md
Minister de Resort: Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor

Președinte:
Număr de telefon fix: 37322228856
Număr de telefon mobil: 37369974477
Număr fax: -
E-mail:
Adresa: Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Web-site: www.mtid.gov.md
Minister de Resort: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Mai multe

Comitetul sectorial în domeniul energeticii

Președinte:
Număr de telefon fix:
Număr de telefon mobil:
Număr fax:
E-mail:
Adresa:
Web-site:
Minister de Resort:

Mai multe

Distribuția apei, gestionarea deșeurilor, activitatea de decontaminare

Președinte:Marcel Cușnir
Număr de telefon fix:
Număr de telefon mobil:(+373) 692 94 402
Număr fax:
E-mail:
Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, Bl.129, Bir.905
Web-site:
Minister de Resort: