Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Ministerul Educației a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de admitere în învățământul profesional tehnic
31.05.2017

b48f2c03bbd159814922841bfb3fe7d7 MRegulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de admitere în centre de excelență, colegii și școli profesionale pentru anul de studii 2017-2018 stipulează condițiile de acces la studii pentru elevi și detaliile organizatorice pentru comisiile de admitere din cadrul instituțiilor de învățământ.

Potrivit Regulamentului, la concursul de admitere sunt invitați să participe absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale; absolvenții de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat; absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii; absolvenții cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora.

Ca și în alți ani, înmatricularea la studii se face în bază de concurs, în ordinea descreșterii mediei de concurs, iar elevii pot opta la studii cu finanţare din bugetul de stat sau prin contract. Elevii pot aplica la studii gratuite doar o singură dată.

O noutate a Regulamentului de anul acesta pentru școlile profesionale este introducerea programelor de instruire pentru învățământul dual, atunci când 30% din studii au loc la școală, iar 70% la întreprindere. În cazul doritorilor de a alege acest tip de studii, la solicitarea agentului economic, vor trebui să susțină o probă suplimentară de concurs.

De notat, că elevii care doresc să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic pot alege una din cele 87 instituții de învățământ, dintre care 11 Centre de Excelență, 32 de colegii și 44 școli profesionale.

Cu sprijinul Uniunii Europene și altor parteneri de dezvoltare, oferta educațională în acest domeniu se modernizează, iar instituțiile vin cu programe de studii revizuite și adaptate cerințelor pieței muncii. În Centrele de Excelență au loc reconstrucții capitale pentru îmbunătățirea infrastructurii fizice, iar laboratoarele și atelierele de instruire practică sunt dotate cu echipamente și tehnologii noi.