Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”
 
Adresa: mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, nr. 28
Tel: +(373 22) 73-34-90, +(373 22) 72-58-66
WEB: cnmf.md
E-mail: cancelarie@cnmf.md
Specialitati: Stomatologie,Farmacie,Diagnosticare medicală şi tehnici de tratament,Obstetrică,Îngrijirea bolnavilor,Medicină

 

Informaţii generale

 

Motto:  „Schimbarea este legea vieţii. Acei care privesc numai în trecut sau în prezent,  În mod sigur vor pierde viitorul.”                  

 (JOHN KENNEDY)

     Tendinţele de integrare europeană, presupun noi orientări şi realizări atît în procesul de instruire cît şi în managementul educaţional medical.

     Noile obiective şi finalităţi educaţionale din cadrul învăţămîntului medical vocaţional, presupun un management modern, autentic participativ, implementat printr-un nou mod de gîndire şi de acţiune, prin promovarea unei culturi manageriale corespunzătoare exigentelor timpului.

        Aflat la cel de-al şaptelea deceniu, sub conducerea pedagogului şi managerului Ala Manolache, în Colegiu activează cu succes o echipă managerială consacrată, cu convingeri deschise spre valori şi renovări, flexibilă în gîndire, curajoasă în acţiuni formative. Proiectarea şi realizarea unei activităţi de calitate presupune o filozofie şi o acţiune managerială, subordonată conceptului de inovaţie socială.

   Managementul calităţii reprezintă aspectul fundamental al activităţii adminisatraţiei Colegiului. Managementul educaţional vizează proiectarea şi rezolvarea problemelor la nivelul de înalţime corespunzător resurselor, conform cerinţelor funcţionale imediate şi de perspectivă.

Mai multe informaţii găsiţi aici