Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
În atenția managerilor și cadrelor didactice din Învățământul Profesional Tehnic.
11.01.2024

„Registrul Național al Calificărilor va fi interconectat cu registrele calificărilor din țările europene” 

Guvernul a aprobat un set de modificări pentru asigurarea interoperabilității Registrului Național al Calificărilor (RNC) cu registrele calificărilor țărilor europene. Acest lucru va permite cetățenilor moldoveni să obțină recunoașterea internațională a calificărilor lor, dar și să acceseze mai ușor locuri de muncă în străinătate.

Modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor țin de ajustarea prevederilor Conceptului Tehnic al Registrului, privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Sistemului informațional „Registrul Național al Calificărilor”.

„Astfel, se va asigura corespunderea RNC la prevederile noilor recomandări ale Uniunii Europene privind asigurarea calității, transparenței, compatibilității și comparabilității calificărilor obținute în sistemele naționale de educație și formare”, a menționat secretarul de stat Adriana Cazacu, în cadrul ședinței de Guvern.

Prin asigurarea interoperabilității cu registrele europene, va avea loc recunoașterea internațională a calificărilor, ceea ce va permite cetățenilor moldoveni să-și valorifice mai bine competențele și să obțină recunoașterea internațională a calificărilor lor. 

De asemenea, va fi facilitată mobilitatea forței de muncă. Cetățenii moldoveni vor putea accesa locuri de muncă în străinătate, la fel și specialiștii calificați din alte țări se vor putea angaja pe piața muncii din țara noastră. 

Datorită interconectării registrelor, Republica Moldova va beneficia și de schimb de bune practici în domeniul educației și formării profesionale cu alte țări, fapt care va contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ și la alinierea cu standardele internaționale.

Modificările respective au fost făcute, inclusiv, în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și al integrării sistemului național de învățământ în Spațiul European al Educației.