Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Meserii și specialități
În această categorie sunt prezentate meseriile și specialitățile precum și linkurile la instituțiile de învățământ profesional tehnic unde acestea pot fi studiate.
 
 
>>>Videoclipuri de meserii și specialități<<<                                           >>>Elevi și absolvenți de succes<<<
CORM 314302
Amenajarea parcurilor și grădinilor publice
CORM 000035
Legumicultură și pomicultură
CORM 314202
Agronomie
CORM 313906
Siguranța produselor agroalimentare
CORM 000022
Tehnologia produselor de origine vegetală
CORM 000036
Viticultură şi oenologie
CORM 000023
Tehnologia produselor obținute prin fermentare
CORM 000012
Mecanica agricolă
CORM 000021
Tehnologia produselor de origine animală
CORM 000010
Mașini şi aparate în industria alimentară
CORM 000020
Tehnologia panificației
CORM 311314
Electrificarea agriculturii
CORM 311944
Tehnologia alimentației publice
CORM 612301
Apicultor
CORM 751202
Bombonier
CORM 751203
Brutar
CORM 751203/751205
Brutar- cofetar
CORM 512001
Bucătar
CORM 512001/513102
Bucătar-Chelner
CORM 513102
Chelner
CORM 751108
Ciontolitor tranşator carne
CORM 751205
Cofetar
CORM 751501
Controlor produse alimentare
CORM 812002
Floricultor
CORM 723315
Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole
CORM 816067
Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate
CORM 621014
Silvicultor
CORM 834109
Tractorist
CORM 834110/834109
Tractorist-maşinist în producţia agricolă- Tractorist
CORM 611205
Viticultor-vinificator
CORM 311212
Arhitectură (Tehnician proiectant)
CORM 000028
Cadastru și organizarea teritoriului (Tehnician în сadastru și organizarea teritoriului)
CORM 311203
Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor (Tehnician constructor)
CORM 000031
Construcția și exploatarea drumurilor (Tehnician constructor)
CORM 343204
Design interior
CORM 000033
Evaluarea imobilului (Tehnician în evaluarea imobilului)
CORM 000034
Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație (Tehnician constructor)
CORM 311208
Tehnologia materialelor și articolelor de construcții (Tehnician în industria materialelor de construcții)
CORM 000025
Tehnologia prelucrării lemnului (Tehnician în prelucrarea lemnului)
CORM 711501
Dulgher
CORM 741105/741112
Electrician în construcţii - Electrician montator reţele de iluminat
CORM 741112/741122
Electrician montator reţele de iluminat - Lăcătuș electrician în construcții
CORM 721203
Electrogazosudor-montator
CORM 721203/721226
Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze
CORM 721206
Electrosudor la sudarea manuală
CORM 711409
Fierar - betonist
CORM 752212
Finisor articole din lemn
CORM 712630/712629
Instalator instalații de încălzire și echipamente solare - Instalator instalații, aparte și echipamente de ventilare și climatizare
CORM 712103
Învelitor cu materiale în rulou sau în foi
CORM 741122
Lăcătuş - electrician în construcţii
CORM 712615
Lăcătuş - instalator tehnică sanitară
CORM 723323
Lăcătuş - reparator (penetenciar)
CORM 723314
Lăcătuș la repararea și întreținerea sistemelor de ventilație și condiționarea a aerului
CORM 834308/834204
Maşinist la automacara - Mașinist la autopompe de beton
CORM 834205/834202
Mașinist la buldozere-Maşinist la autogreder
CORM 834211/834205
Maşinist la excavatorul cu o singură cupă - Mașinist la buldozere
CORM 811212
Maşinist la maşina de tăiat piatră
CORM 711918
Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
CORM 712414
Montator sisteme tîmplărie termoizolantă
CORM 000053
Montator tîmplărie de aluminiu şi mase plastice
CORM 818206
Operator în sala de cazane
CORM 711202
Pietrar-zidar
CORM 712211
Placator cu plăci
CORM 712214
Placator mozaicar
CORM 712304
Restaurator tencuieli decorative și modenatură
CORM 731738
Sculptor în lemn
CORM 731738
Sculptor în lemn (penitenciar)
CORM 712307
Tencuitor
CORM 712307/712211
Tencuitor - Placator cu plăci
CORM 712307/713103
Tencuitor - Zugrav
CORM 712307
Tencuitor (+penitenciar)
CORM 711503
Tâmplar
CORM 711504
Tâmplar în construcţii
CORM 711504/711501
Tâmplar în construcţii - Dulgher
CORM 752223
Tâmplar mobilă
CORM 752225
Tâmplar universal
CORM 713103
Zugrav
CORM 000019
Exploatarea tehnică a transportului auto (Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto)
CORM 311524
Diagnosticarea tehnică a transportului auto (Tehnician diagnosticare auto)
CORM 311407
Echipament electric și electronic auto (Maistru electrician-electronist auto)
CORM 000017
Exploatarea tehnică a locomotivelor și vagoanelor (Tehnician exploatarea tehnică a locomotivelor și vagoanelor)
CORM 000018
Exploatarea tehnică a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto (Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a mașinilor și utilajului pentru construcții, mentenanța drumurilor auto)
CORM 311306
Sisteme automatizate în transportului feroviar (Electromecanic sector)
CORM 432305
Traficul auto (Agent transporturi)
CORM 311510
Traficul feroviar de mărfuri și pasageri (Dispecer tren)
CORM 833101
Conducător troleibuz
CORM 741215
Confecționer cablaje auto
CORM 723103
Electrician - electronist auto
CORM 723103/723108
Electrician electronist auto - Mecanic auto
CORM 723315
Lăcătuş la repararea tractoarelor şi maşinilor rutiere
CORM 723107
Lăcătuş redresare caroserii
CORM 723108
Mecanic auto
CORM 723108
Mecanic auto (penitenciar)
CORM 834336
Operator în depozitele mecanizate şi automatizate
CORM 713205
Vopsitor auto
CORM 351401
Administrarea aplicațiilor Web (Tehnician de site-uri web)
CORM 351202
Administrarea bazelor de date (Asistent pentru baze de date)
CORM 000008
Aparate radioelectronice de uz casnic
CORM 351204
Calculatoare (Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor)
CORM 311413
Electronică (Tehnician Electronică)
CORM 000007
Mașini și aparate electrice de uz casnic
CORM 311537
Mecatronică
CORM 351203
Programare și analiza produselor de program (Asistent programator)
CORM 351301
Rețele de calculatoare (Tehnician pentru rețele de calculatoare)
CORM 352220
Tehnologii și rețele de telecomunicații
CORM 352154
Teleradio comunicații
CORM 352223
Comunicații poștale
CORM 741233
Electromontor la repararea şi întraţinerea utilajelor electrice
CORM 741233/741253
Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice - Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice
CORM 12991
Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu
CORM 742222
Electromontor sisteme de pază şi semnalizarea incendiilor
CORM 821210
Electromontor uttilaje de dispercerat şi teleautomatică
CORM 741233
Electromotor la repararea şi întreţinerea utilajului electric
CORM 742223
Electronist telecomunicaţii
CORM 741253
Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice
CORM 742123
Montator dispozitive şi aparate radioelectronice
CORM 742235
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
CORM 311313
Electroenergetică (Tehnician energetician)
CORM 311303
Electromecanica
CORM 422106
Turism
CORM 422402
Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice
CORM 513201
Barman
CORM 516916
Lucrător pensiune turistică
CORM 311935
Filatură și țesături
CORM 000011
Mașini și aparate în industria ușoară
CORM 311930
Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele și din înlocuitori
CORM 000026
Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot
CORM 000027
Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături
CORM 753602
Cizmar – confecţioner încălţăminte la comandă
CORM 753603
Cizmar-confecţioner încălţăminte ortopedică
CORM 753605
Confecționer articole de marochinărie
CORM 753206
Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă)
CORM 753113/753207
Croitor (la comandă) - Cusător
CORM 753206/753207
Croitor confecționer îmbrăcăminte la comandă - Cusător (industria uşoară)
CORM 753207
Cusător (în industria ușoară)
CORM 753208
Cusătoreasă (în industria confecţiilor)
CORM 311411
Automatizarea proceselor tehnologice
CORM 311532
Mașini și sisteme de producere
CORM 311926
Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare
CORM 311121
Metrologie și certificarea conformității
CORM 000014
Tehnologia construcțiilor de mașini
CORM 311530
Tehnologia prelucrării materialelor
CORM 311529
Utilaj tehnologic, industrial și accesorii
CORM 732302
Broşator
CORM 721301
Cazangiu
CORM 723307
Electromecanic utilaj frigorific şi comercial
CORM 722309
Frezor (penetenciar)
CORM 722201
Lăcătuş la lucrările de asamblare mecanică
CORM 752311
Operator la maşinile de prelucrat lemn
CORM 722320
Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate
CORM 722345
Reglor utilaje tehnologice
CORM 722346
Strungar
CORM 000003
Siguranța frontierei
CORM 322101
Medicină
CORM 000039
Îngrijirea bolnavilor
CORM 322202
Obstetrică
CORM 321301
Farmacie
CORM 325101
Stomatologie
CORM 222109
Asistent medical în diagnostic de laborator
CORM 000041
Securitatea și sănătatea în muncă
CORM 234202
Pedagogia preșcolară
CORM 342305
Sport și pregătire fizică
CORM 341207
Asistență socială
CORM 532202
Îngrijitor bolnavi la domiciliu
CORM 265227
Dirijare corală
CORM 265308
Dans
CORM 265231
Interpretare instrumentală
CORM 265231
Instrumente aerofone
CORM 265231
Instrumente populare
CORM 265225
Canto
CORM 265237
Muzicologie
CORM 265306
Coregrafie
CORM 732220
Tipăritor tipar plat
CORM 732221
Tipograf print digital şi offset
CORM 241103
Contabilitate (Contabil)
CORM 331305
Merceologie
CORM 332201
Marketing
CORM 331406
Planificarea și administrarea afacerilor
CORM 332301
Achiziţii publice
CORM 332401
Comerț (Agent comercial)
CORM 332102
Finanțe și asigurări
CORM 331202
Finanțe și bănci (Ofiţer operaţiuni financiar-bancare)
CORM 000002
Impozite și percepere fiscală
CORM 341105
Jurisprudența
CORM 334307
Servicii administrative și de secretariat
CORM 522301
Controlor-casier
CORM 522102
Vînzător
CORM 522303
Vînzător produse alimentare
CORM 522304
Vînzător produse nealimentare
CORM 311945
Frizerie și cosmetică
CORM 514101
Coafor
CORM 514201
Cosmetician
CORM 514102
Frizer
CORM 314107
Ecologie și protecția mediului ambiant
CORM 311114
Geodezie, topografie și cartografie
CORM 000005
Gospodărirea și protecția apelor
CORM 311120
Meteorologia
CORM 000037
Piscicultură și acvacultură
CORM 000050
Servicii antiincendiare
CORM 314307
Sivicultura
CORM 324003
Medicina veterinară
CORM 000032
Tehnician deservirea tehnică şi reparaţia traseului feroviar
CORM 000035
Agronom în legumicultură și pomicultură
CORM 000036
Agronom în legumicultură şi oenologie
CORM 311509
Dispecer transport auto
CORM 312205
Maistru diagnostician auto
CORM 432309
Expeditor internaţional
CORM 432340
Şef autogară
CORM 611204
Viticultor
CORM 741105
Electrician în construcţii
CORM 833102
Şofer autobuz
CORM 711403
Asfaltobetonist
CORM 834308
Maşinist la automacara
CORM 742230
Montator linii aeriene de telecomunicaţii
CORM 422302
Operator la telecomunicații
CORM 611202
Cultivator de legume şi fructe
CORM 834110
Tractorist-maşinist în producţia agricolă
CORM 816080
Prelucrător mezeluri
CORM 712101
Constructor de acoperişuri