Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din Republica Moldova, Institutului de Științe ale Educației în colaborare cu Direcția învățământ profesional tehnic, MEC la 30 noiembrie a. c. au organizat și desfășurat Seminarul metodic
30.11.2021

Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional din Republica Moldova, Institutului de Științe ale Educației în colaborare cu Direcția învățământ profesional tehnic, MEC la 30 noiembrie a. c. au organizat și desfășurat Seminarul metodic cu genericul „Prevenirea și combaterea bullyngului în instituțiile de învățământ profesional tehnic”. 

La eveniment au participat circa 100 reprezentanți ai instituțiilor interesate: manageri, cadre didactice și psihologi din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară. În cadrul întrunirii, care s-a desfășurat în regim on-line s-au abordat tematici ce țin de acțiunele întreprinse pentru identificarea și combaterea bullyngului în perioada anului 2020-2021, aspecte etico-morale în procesul instructiv-educativ și situația actuală în procesul de prevenire și combatere a fenomenului de bullyng.

Cu cuvânt de salut din partea Direcției învățământ profesional tehnic a venit Dna Guitu Carolina, consultant principal ce a menționat relevanța problemei abordate și necesitatea de identificare a instrumentelor și mijloacelor de prevenire și combatere a bullyngului în instituțiile de învățământ perofesional tehnic.

Informații relevante au fost prezentate din partea Centrului de Excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Centrul de Excelență în informatică și tehnologii informaționale și Școala Profesională nr. 6 din mun. Chișinău.