Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul de Excelență în Transporturi, realizări și perspective
01.02.2021

 

Actualmente învățământul profesional tehnic reprezintă o verigă însemnată a sistemului educațional din Republica Moldova. Prin Hotărîrea nr. 97 din 01.02.2013, Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pentru anii 2013-2020 și Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei prin care s-a propus o reformă structurală amplă de conţinut și de modernizare a sistemului de învăţământ profesional tehnic.

Astfel, în contextul respectiv un rol deosebit îl au Centrele de excelență care au obținut credibilitatea în procesul de instruire și formare a cadrelor calificate pentru piața muncii. În acest sens ilucidăm anumite realizări ale Centrului de Excelență în Transporturi care în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi, cap.2 alin.4 şi Programele de perfecționare pentru desfăşurarea activităţii de instruire pentru adulţi, aprobate de MECC din martie 2016 organizează cursuri de formare continuă la următoarele specialități:

1.      Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule;

2.      Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule;

3.      Transport auto, automobile alternative;

4.      Echipamentul electric și electronic auto;

5.      Transport auto, diagnosticarea  motoarelor autovehiculelor;

6.      Psihopedagogie.

Pe parcursul ultimilor ani de activitate Secția de formare continuă din cadrul instituției a format:

·         87 formabili la specialitatea:  Cadre didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule;

·         16 formabili la specialitatea: Echipamentul electric și electronic auto;

·         19 formabili la specialitatea: Transport auto, automobile alternative;

·         21 formabili la specialitatea: Transport auto, diagnosticarea  motoarelor autovehiculelor,

·         146 formabili la specialitatea: Instructori din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule;

·         60 formabili la specialitatea: Psihopedagogie.

La absolvirea cursului de perfecționare formabilii obțin certificate cu seria CRP, eliberate și înregistrate la  CTICE,  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Centrul de Excelență în Transporturi, în colaborare cu actorii interesați (CRDÎP, Comitetul Sectorial, Agenți economici, ONG-uri etc.) va contribui în continuare la formarea continuă calitativă a cadrelor pentru sectorul economic - Transport auto.  În acest scop instituția dispune de cadre didactice calificate, programe de instruire,  spații adecvate și utilaj modern amplasat în laboratoare specializate.