Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
MAI MULTĂ AUTONOMIE PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC
04.05.2020

 

În contextul trecerii la regimul economico-financiar de autogestiune al instituțiilor de învățământ profesional tehnic, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 29 aprilie, mai multe modificări asupra unor Hotărâri ale Guvernului.

Astfel, Guvernul a aprobat excluderea necesității coordonării prealabile cu organul ierarhic superior a aprobării taxei de cazare în cămine, precum și decizia de cazare a altor persoane (elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori ai cursurilor de perfecţionare din alte instituții de învățământ și alte categorii de personal din domeniul educației), în cazul în care există spații neutilizate.

Totodată, veniturile obținute de instituțiile de învăţământ profesional tehnic din prestarea contra plată a serviciilor educaționale se vor folosi exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor destinate prestării serviciilor respective și pentru dezvoltarea instituției.

Menționăm, că regimul economico-finaciar de autogestiune al instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, presupune o autonomie financiară, privind:

-aprobarea bugetului instituției;

-aprobarea taxei de studii pentru întregul ciclu de studii;

-aprobarea listei de tarifiere;

-stabilirea și aprobarea criteriilor de oferire a sporului de performanță și cel specific pentru personalul instituției;

-asigurarea administrării bunurilor mobile și imobile, etc, precum și  asumarea responsabilităților ce derivă din acestea.