Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Țările Europei de vest discută prioritățile invățământului dual pentru formarea profesională de calitate
01.12.2017

1În perioada 27-29 noiembrie la Viena, Austria a avut loc atelierul de lucru cu genericul ”Către o platformă regională de cunoștințe on-line privind învățarea la locul de muncă”. La evenimentul organizat de Inițiativa Reformei în Educație în Țările Europei de Sud – Est (ERISEE) cu susținerea Agenției austriece KulturKontact, au participat și reprezentanții ai Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional.

Obiectivele reuniunii au vizat analiza instrumentelor existente pentru punerea în aplicare a diferitor forme de învățare la locul de muncă, examinarea procedurilor de colectare și sistematizare a instrumentelor disponibile, în vederea creării unei baze de date on-line, care ulterior se vor pune la dispoziția tuturor părților interesate.

Participanții au fost salutați din partea Monicăi Mott, Agenția austriacă KulturKontakt Austria, Jürgen Schick, Ministerul Federal al Educației, Alexander Hölbl, Ministerul Federal al Științei, Cercetării și Economiei, Melina Schneider, Camera Economică a Austriei, Dl Walter Ehmeir, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, Ana Stojanović, Forumul de Investiții Chambers și Tina Šarić, Inițiativa Reformei Educației din Europa de Sud-Est.

Doamna Tina Šarić, de la Inițiativa Reformei în Educație în Țările Europei de Sud – Est a prezentat conceptul platformei de cunoștințe existente pentru învățarea la locul de muncă în SEE Europa de Sud Est. Totodată, ea a trecut în revistă formele de învățare la locul de muncă utilizate în prezent în țările membre și a experiențelor dobândite până acum în țări precum Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia.

DL Helmut Zelloth de la Fundația Europeană de Formare (ETF) a prezentat o analiză de ansamblu a învățării la locul de muncă în țările candidate din UE, care a inclus concluzii și recomandări pentru țările participante.

Experiența țării noastre în acest sens a fost prezentată de către Victoria Mereacre, Ministerul Educației Culturii și Cercetării, Victoria Cotici, Proiectul ”Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic în Republica Moldova” și Dl. Vitalie Belîi, Directorul Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional.

Astfel, participanții la eveniment au realizat o cartografiere a documentelor existente în regiune privind diferite forme de organizare ale învățării la locul de muncă. La fel, ei au identificat lacunele, nevoile, provocările și perspectivele schimbului și cooperării regionale în acest domeniu.

”Pentru noi, această reuniune a fost foarte relevantă din perspectiva identificării aspectelor care prezintă interes sporit pentru domeniul național de formare profesională, medierea sistemului educațional și cel economic, consolidarea capacităților instituționale a actorilor implicați în acest proces”, a declarat Dl. Vitalie Belîi, Directorul Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional.

Totodată, el a menționat că Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual actualmente este în proces de avizare și urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Guvern. Acest document va stabili condițiile legale și regulile de organizare a acestei forme de învățământ.

Urmare a implementării Regulamentului se așteaptă creșterea calității pregătirii elevilor în cadrul învățămîntului profesional tehnic, precum și a gradului de satisfacție a agenților economici față de forța de muncă formată în cadrul acestui tip de învățământ.

Reiterăm că Republica Moldova este eligibilă să participe la toate iniţiativele şi activităţile de coordonare a politicilor educaţionale în Europa de Sud-Est, beneficiind, de schimb de experienţă în diverse domenii, inclusiv în domeniul invățământului profesional tehnic.