Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agroindustrial vor să își fortifice capacitățile de dezvoltare a specialiștilor
16.09.2017

DSC 0191 copy minReprezentanții a șase instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agroindustrial s-au reunit în ședințe de lucru pentru a discuta despre dezvoltarea sistemului de formare profesională, asigurarea calității educației și formării profesionale la nivel de sistem, precum și despre dezvoltarea competențele persoanelor cu atribuții în furnizarea programelor de formare profesională.

Întrunirile au avut loc în cadrul fiecărei instituții, unde cadrele didactice de specialitate, maiștri - instructori, șefi de catedre, administrația din instituțiile de învățământ au discutat despre implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională, menționând structurile de dialog social la nivel local și regional existente și mecanismele de coordonare.

De asemenea, subiect de discuție a fost și stabilirea ofertei de calificări profesionale pe termen mediu și lung, care urmează a fi ajustată anual pe baza unui model de planificare strategică a ofertei de formare profesională pentru învățământul profesional tehnic, în scopul asigurării relevanței ofertei în raport cu cerinţele pieţei muncii.

Totodată, toate instituțiile au decis că prin crearea unui Consiliu național consultativ pentru învăţământul din domeniul agroindustrial vor reuși să realizeze o planificare strategică în sistemul de învățămînt profesional și să reprezinte interesele angajatorilor, asociaţiilor, angajaţilor/sindicatelor, administraţiei publice, ale organizaţiilor guvernamentale relevante, ale societăţii civile.

În cadrul ședințelor au fost vizate și subiectele ce țin de asigurarea calității educației și formării profesionale la nivel de sistem, îmbunătățirea calității infrastructurii educaţiei şi formării profesionale, precum și realizarea schimbului de bune practici la nivel internaţional.

În urma discuțiilor și dialogurilor realizate, cadrele didactice din instituțiile de învățământ au conștientizat necesitatea de a deveni sisteme de învățământ deschise, capabile să ajungă la un nivel înalt de integrare cu mediul economic, asigurând elevilor o formare profesională adecvată cerințelor pieței forței de muncă.

Menționăm, întrevederile au fost organizate drept rezultat al celei de-a 41-a Conferință republicană a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic, ce s-a desfăşurat în perioada11-13 septembrie 2017. La discuții au participat și reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, instituțiile de învățământ profesional tehnic cu profil agroindustrial fiind în subordinea ministerului.