Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Elevii școlilor profesionale pot învăța două meserii în una pentru a se angaja mai ușor
19.06.2017

Untitled123 minMinisterul Educației a aprobat recent Planul-Cadru de învățământ pentru meseriile conexe cu durata de studii de trei ani. Meseriile conexe reprezintă îmbinarea a două meserii înrudite, care aparțin aceluiași domeniu ocupațional, oferind elevilor posibilitatea de a dobândi competențe profesionale diverse și a se angaja mai ușor în câmpul muncii.

 “Codul Educației stipulează că muncitorul modern trebuie să dețină un set vast de cunoștințe și abilități profesionale, care i-ar permită adaptarea rapidă la schimbările economiei de piață. Iată de ce, Ministerul Educației a promovat în învățământul profesional conceptul de “meserii conexe”, care prevede îmbinarea a două meserii asemănătoare pentru o pregătire profesională multilaterală a elevilor”, explică Silviu Gîncu, Șef Direcție ÎPT la Ministerul Educației.

Meseriile conexe se stabilesc din aceleași domenii de formare profesională; sunt legate prin același proces tehnologic; există similitudini ale tehnologiilor utilizate și ale activităților de muncă; sunt folosite utilaje și echipamente cu particularități apropiate.

Planul-Cadru de învățământ pentru meseriile conexe stipulează componentele procesului de formare profesională și stabilește ponderea conținutului teoretic şi a pregătirii practice. Astfel, instruirii teoretice îi revine o pondere de 35%-50%, iar aspectului practic – 65%-50%, în funcție de specificul meseriei.

Potrivit proiectului Planului de admitere în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2017-2018, pentru meseriile conexe sunt propuse mai mult de 2,400 de locuri, dintre care cele mai multe la așa meserii precum: Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze; Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător; Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice - Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice; Electrician-electronist auto – Mecanic auto; Bucătar – Chelner (ospătar).

În total, sunt propuse spre aprobare 24 de meserii conexe (vezi lista integrală a meseriilor conexe).

Introducerea conceptului de meserii conexe este o acțiune prevăzută de Strategia de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, care își propune diversificarea ofertei educaționale în acest domeniu pentru a spori atractivitatea studiilor și a răspunde necesităților pieței muncii.

Lista meseriilor conexe incluse în Planul de admitere în ÎPT pentru anul de studii 2017-2018:
1. Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice – Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice;
2. Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze;
3. Electrician-electronist auto – Mecanic auto;
4. Mecanic auto – Lăcătuș redresarea caroseriei;
5. Brutar – Cofetar;
6. Ciontolitor tranșator carne – Prelucrător mezeluri;
7. Tîmplar mobilă – Finisor articole din lemn;
8. Tîmplar mobilă – Tapetar mobile;
9. Timplar universal – Operator la mașinile de prelucrat lemn;
10. Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (industria uşoară);
11. Electrician în construcţii – Electrician montator reţele de iluminat;
12. Electrician-montator reţele de iluminat – Lăcătuş-electrician în construcţii;
13. Tencuitor – Zugrav;
14. Tencuitor –Placator cu plăci;
15. Tîmplar – Montator tîmplărie de aluminiu şi mase plastic;
16. Tîmplar în construcţii – Dulgher;
17. Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare – Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare;
18. Viticultor-vinificator – Pomicultor;
19. Bucătar – Chelner (ospătar);
20. Maşinist la automacara – Maşinist la autopompe de beton;
21. Maşinist la automacara – Maşinist la autoturnuri şi autoascensoare hidraulice;
22. Maşinist la buldozere – Maşinist la autogreder;
23. Maşinist la excavatorul cu o singură cupă – Maşinist la buldozere;
24. Tractorist-maşinist în producţia agricolă – Tractorist