Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Uniunea Europeană va continua să sprijine modernizarea învățământului profesional tehnic
28.02.2017

DSC 0810 minO nouă ședință a Comitetului de Conducere a Proiectului UE de Asistență Tehnică pentru reforma Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) s-a desfășurat marți, 28 februarie, la Ministerul Educației. La ședință a participat conducerea Ministerului Educației, Reprezențanții Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Proiectul de Asistență Tehnică al UE, precum și reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat, Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Comitetele Sectoriale și alte instituții din domeniul ÎPT.

Scopul ședinței a fost de a efectua o trecere în revistă a principalelor realizări ale reformei ÎPT, cu accent pe sprijinul acordat în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică al UE în a doua jumătate a anului 2016, precum și activitățile planificate pe parcursul anului curent.

În deshiderea ședinței, ministrul educației, Corina Fusu, a reiterat că modernizarea învățământului profesional tehnic reprezintă o prioritate a Ministerului Educației și a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat în procesul de reformă.

“Suntem în al trei-lea an de implementare a procesului de reformă în învățământul profesional și avem reușite foarte importante, care ne fac să fim optimiști. Vom continua activitățile de modernizare a acestui sistem de învățământ, în scopul apropierii procesului educațional de necesitățile pieței muncii și instruirii de calitate a viitorilor specialiști”, a spus Corina Fusu.

Printre realizările recente ale sistemului ÎPT se numără reconstrucția a două centre de excelență, altele trei urmând să încheie contracte de reconstrucție în curând, dotarea instituțiilor cu echipamente și materiale digitale, elaborarea a 35 de noi curricula pentru mai multe meserii și specialități, instruirea a 100 de formatori naționali pentru implementarea noilor curricula, precum și perfecționarea cadrului legislativ, în vederea sporirii calității învățământului profesional.

Adrian Stoica, Lider de Echipă al Proiectului de Asistență Tehnică al UE, a prezentat rezultatele Proiectului în perioada iulie-decembrie 2016 și planul activităților până la sfârșitul anului, precizând că până în prezent au fost realizate 64 din 87 de activități planificate, 17 sunt în progres și altele șase vor fi inițiate. Acesta a reiterat sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al UE pentru continuarea activităților și a recomandat Ministerului Educației și partenerilor ÎPT să implementeze Strategia de dezvoltare a ÎPT, cu accent pe întărirea capacităților instituționale, sporirea atractivității sectorului, generarea veniturilor din diferite surse de finanțare și desfășurarea activităților de comunicare și sensibilizare publică.

Reforma ÎPT este desfășurată de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020. Uniunea Europeană sprijină acest proces printr-un program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro și un proiect de asistență tehnică în valoare de 5 milioane de euro sub formă de grant nerambursabil, pentru perioada 2014-2017.