Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Raport de activitate Comitetului sectorial în domeniul construcţii pentru anul 2014