Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Metodologia de corespondență a actelor de studii și calificărilor obținute în sistemul național de educație
Среда, 19 февраля 2020 12:52

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Metodologia de corespondență a actelor de studii și calificărilor obținute în sistemul național de educație, inclusiv în sistemul spațiului ex-sovietic până la 27 august 1991,până la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova.

Acest document metodologic restabilește dreptul de acces la formarea profesională inițială și continuă pe parcursul întregii vieți și oferă posibilitatea creării unei cariere profesionale de succes pentru muți cetățeni ai Republicii Moldova.

Metodologia reglementează procesul de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și calificărilor, obținute în sistemul național de educație și de formare profesională până la aprobarea Codului Educației în 2014 (care a introdus modificări în structura sistemului educațional și al calificărilor), inclusiv în sistemul spațiului ex-sovietic până la 27 august 1991, și de stabilire a nivelului de formare în corespundere cu nivelurile Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova (CNC), în vederea asigurării drepturilor egale pentru cetățenii Republicii Moldova privind accesul la studii pe parcursul întregii vieți și la angajarea în câmpul muncii.

Astfel, titularii actelor de studii care au absolvit sistemul de învățământ general de 10 clase, 11 clase, 12 clase când bacalaureatul nu era obligatoriu și au obținut acte de studii ce permiteau accesul la studii superioare, conform legislației în vigoare la momentul absolvirii, au acces la studii superioare, fără condiția de a susține bacalaureatul și în aceleași condiții de admitere care le au absolvenții de azi a învățământului liceal.

A fost echivalat cu nivelul 7 CNC, studii superioare de master, nivelul de formare al absolvenților învățământului superior de până la aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna (anul 2005), ceea ce permite titularilor accesul la studii superioare de doctorat și la angajarea în câmpul muncii, conform calificării respective.

Calificările pedagogice obținute la absolvirea programelor de studii superioare cu durata de 4 - 5 ani (programe preBologna), sunt echivalate cu nivelul 7 CNCRM și permit titularilor ocuparea, în conformitate cu cadrul normativ, a funcțiilor didactice în sistemul național de educație și de formare profesională la toate nivelurile de învățământ.

În legătură cu modificările recente operate în cadrul normativ sectorial, inclusiv privind cerințele minime de calificare pentru ocuparea funcțiilor didactice, modificarea legislației cu privire la salarizare și pensionare, Direcția Cadrul național al calificărilor a examinat zeci de solicitări, parvenite atât de la organizații, cât și de la persoane fizice, de stabilire a nivelului de calificare pentru titularii actelor de studii obținute până la aprobarea Cadrului național al calificărilor, astfel angajarea în câmpul muncii, salarizarea sau pensionarea acestora corespunde nivelului de calificare real obținut.

Au fost examinate cele mai reprezentative arhive ale instituțiilor de învățământ de diferite niveluri de formare și în Anexa nr.3 a Hotărârii de Guvern nr. 1016/2017 cu privire la Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova, au fost introduse multitudinea de acte de studii eliberate în sistemul de învățământ pe parcursul anilor de existență a acestuia, inclusiv în perioada de tranziție, care s-a manifestat cu o varietate de programe de formare de același nivel. Sunt arătate seriile și perioada de eliberare a actelor de studii, nivelul de formare corespunzător Cadrului Național al Calificărilor și care este nivelul următor de studii care poate fi accesat în baza actelor respective.

Metodologia de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor obținute până la aprobarea Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi accesată pe pagina web oficială a MECC, la adresa

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1703_metodoligie_de_satbilire_a_corespondentei.pdf

Notă: Anexa nr. 3 a HG 1016/2017 poate fi completată la solicitarea titularilor actelor de studii, serii ale cărora nu se regăsesc în varianta aprobată. Copiile actelor de studii pot fi transmise la adresa: calificare.edu.md@gmail.com.