Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova
25.01.2018

Agenția universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Ambasada Franței din Republica Moldova și Alianța Franceză din Moldova, lansează un proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul a 3 instituții de învățămînt profesional din țară. Proiectul va fi cofinanțat de către Institutul Francez și se va desfășura în parteneriat cu Ministerul Culturii, Educației și Cercetării din Republica Moldova.

Prin intermediul acestui proiect, partenerii își propun să faciliteze inserția profesională a absolvenților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic din Moldova și să răspundă priorităților Codului Educației al Republicii Moldova care prevede că la terminarea studiilor liceale fiecare elev trebuie să cunoască două limbi străine. De asemenea, proiectul a fost inițiat luând în considerare necesitatea promovării plurilingvismului la nivel pre-universitar subliniată în cadrul Strategiei pentru Educație și Formare 2020.

Instituțiile beneficiare ale proiectului vor fi : Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională nr.2 din Chișinău și Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova. Faza pilot a proiectului se va desfășura pe parcursul anului 2018.

Proiectul va fi unul complex, în cadrul lui fiind organizate diverse activități. În vederea ameliorării calității învățămîntului, profesorii de limba franceză și discipline non-lingvistice vor beneficia de formări pentru consolidarea competențelor și capacităților în franceza de specialitate în domeniile economic, tehnologii alimentare, transport, turism. Vor fi organizate mobilități de formare pentru profesori în Franța și experți din Franța și/sau alte țări francofone vor asigura seminare de formare la Chișinău. Cei mai buni studenți din cele 3 instituții de învățămînt profesional tehnic vor beneficia de burse de stagii profesionale. Proiectul prevede de asemenea dotarea pedagogică și cu echipament a celor trei instituții de învățămînt profesional tehnic.

Realizarea proiectului va contribui la sporirea atractivității învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova, la crearea de parteneriate între instituțiile de învățămînt profesional tehnic din Moldova și cele din Franța, la consolidarea dialogului între învățămîntul profesional tehnic, cel universitar și actorii socio-economici, precum și la integrarea reușită a absolvenților din instituțille de învățămînt profesional tehnic pe piața muncii din Republica Moldova.