Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Învățarea la locul de muncă- prioritatea sistemului de formare profesională
31.10.2017

IMG 20171017 130308Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, învățarea la locul de muncă reprezintă dobândirea de cunoștințe și abilități prin efectuarea de sarcini – însoțită de reflecție - într-un context profesional, la un loc de muncă sau într-o instituție de educație și formare profesională. Pentru autoritățile din Moldova, formarea în alternanță și valorificarea oportunităților de formare la locul de muncă reprezintă o prioritate a politicilor naționale în domeniul educației și formării profesionale.

În acest context, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional (CRDÎP) a participat pe 17 octombrie curent, la Atelierul de lucru privind diseminarea Instrumentelor de asigurare a calității pentru Strategia de formare la locul de muncă în Republica Moldova.

Scopul atelierului a fost de a prezenta și testa versiunile finale ale instrumentelor de asigurare a calității în domeniul Învățării la Locul de Muncă (ÎLM), precum și încurajarea diseminării acestora în rândul partenerilor care implementează programele ÎLM.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Fundației Europene de Formare (ETF), Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Comitetelor sectoriale, Patronatelor, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, agenți economici, precum si managerii Centrelor de Excelență și ai unor Școli profesionale din Chișinău, Bălți și Căușeni.

În cuvântul său de salut, Silviu Gîncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic a menționat că politicile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) vor fi tot mai mult orientate spre instruirea la locul de muncă, iar procesul de educație și formare profesională să fie cât mai mult apropiat de necesitățile pieții muncii.

Vladimir Lungu, expert național la Fundația Europeană de Formare (ETF), a prezentat câteva instrumente de asigurare a calității în domeniul ÎLM concepute pentru contextul Republicii Moldova, și anume: Autoevaluarea furnizorului de formare; Lista de verificare, Calitatea în formare profesională la locul de muncă; Matricea activităților de formare la locul de muncă; Întrebări adresate furnizorului de formare profesională.

Aceste instrumente au fost elaborate ținând cont de experiențele europene în acest domeniu și sunt folosite pentru identificarea problemelor existente în relația şcoală-întreprindere, elaborarea unui mecanism viabil de remediere, precum și soluționarea acestora în vederea îmbunătățirii continue a calității formării profesionale.

Totodată, participanții la atelier au venit cu o serie de recomandări, ce au fost discutate în cadrul celor trei grupuri de lucru:

- Elaborarea procedurilor de pregătire a candidaților către interviul de la locul de muncă;

- Îmbunătățirea procesului de organizare a practicii la întreprinderi;

- Crearea bazei de date a furnizorilor de formare la locul de muncă;

- Necesitatea definitivării clare a standardelor, criteriilor și a indicatorilor pentru evaluarea atât instituțională, cât și a agenților economici la capitolul formare la locul de muncă;

- Ajustarea instrumentelor propuse la domeniul vizat;

- Implicarea MECC, ANACIP, CRDÎP în procesul de implementare a instrumentelor de asigurare a calității în domeniul ÎLM.

În contextul celor discutate CRDÎP va avea rolul de a coordona procesul de formare profesională a tuturor actorilor implicați în instruirea la locul de muncă (manageri școlari, maiștri, agenți economici etc.), studierea și diseminarea bunelor practici în acest sens. Or, formarea la locul de muncă presupune formarea continuă a angajaților, practica acumulată și evident învățământul dual. Astfel, elaborarea planului cadru pentru învățământul dual este una din sarcinile imediate ale Centrului.

Atelierul de lucru se înscrie în activitățile Proiectului regional ETF privind formarea la locul de muncă în cadrul EFP (Conexiunea competențelor), implementat în perioada 2015-2017, vizând promovarea dezvoltării politicilor și a implementării învățării la locul de muncă în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Kazahstan.