Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Partenerii sociali și instituțiile de învățământ profesional tehnic își unesc eforturile pentru pregătirea de calitate a specialiștilor din domeniul agricol
06.09.2017

1 minFederația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a organizat pe 24 august curent Conferința anuală a cadrelor didactice din colegii. La eveniment au participat factori de decizie,  parteneri sociali, precum și cadre didactice din colegii și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul educațional. Participanții la eveniment au pus în discuție mai multe aspecte importante ce țin de dezvoltarea sistemului de învățământ profesional tehnic și parteneriatul strategic în domeniul formării profesionale a specialiștilor din ramura agriculturii și industriei alimentare.

Rodica Reșitca, Șef Direcţie ştiinţă, educație şi extensiune rurală a prezentat raportul privind activitatea instituțiilor de învățământ din domeniul și a trasat planul de acțiuni pentru perioada 2017-2018. Printre subiectele discutate s-au numărat problema modernizării bazei tehnico-materiale, identificarea stagiilor practice pentru studenții Colegiilor și creșterea atractivității studiilor.

Leonard Palii, șeful Direcției Educație al FNSAA , Președinte al Comitetului Sectorial pentru Formarea Profesională din Ramură, s-a referit la necesitatea instituirii Parteneriatului Responsabilității Corporative în domeniul pregătirii cadrelor pentru ramura Agriculturii și Industriei Alimentare.  Potrivit acestuia, toți actorii implicați în acest proces, inclusiv agenții economici, instituțiile de învățământ și partenerii sociali au un rol important în pregătirea de calitate a cadrelor din acest domeniu.  

De asemenea, au fost prezentate și unele experiențe bune ale parteneriatului social din Uniunea Europeană, rolul și activitățile Comitetului Sectorial din ramura agriculturii și industriei, mecanismele de instituționalizare a parteneriatului responsabilității sociale corporatiste în ramură. Un alt aspect important ține de instituirea parteneriatului în domeniul formării profesionale la nivel teritorial și de branșă.

Printre concluziile evenimentului s-a reiterat necesitatea cooperării tuturor actorilor interesați în dezvoltarea forței de muncă calificate, dar și implicarea partenerilor sociali din teritoriu care sunt preocupați de problema dezvoltării resurselor umane.     

La eveniment au participat Vasile Mămăligă, vicepreședinte al FNSAA Agroindsind, Ion Parea, viceministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, alți reprezentanți ai  Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrului Metodic pentru Învățământ, Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, reprezentanții proiectelor educaționale partenere, precum și reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordinea ministerului: directori-adjuncți, metodiști și președinți ai comitetelor sindicale din instituții.