Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Partenerii de dezvoltare vor susține în continuare modernizarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova
01.09.2017

1 min

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat marți, 29 august, o nouă ședință de coordonare a donatorilor care sprijină dezvoltarea Învățământului profesional tehnic (ÎPT) în Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți oficiali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, manageri ai instituțiilor de învățământ.

În deschiderea evenimentului, Lilia Pogolșa, Viceministra educației, a salutat prezența donatorilor la eveniment, mulțumindu-le pentru asistența și suportul oferit ÎPT. „Până în prezent au fost realizate multe activități importante în acest domeniu, care ne permit să constatăm îmbunătățiri la diverse capitole. În continuare urmează să ne axăm pe asigurarea incluziunii educaționale, calitatea procesului de învățare, dezvoltarea parteneriatelor cu piața muncii, evaluarea cunoștințelor și consolidarea capacităților instituționale”, a precizat Viceministra.

Potrivit lui Silviu Gîncu, Șef Direcție ÎPT la Ministerul Educației, sistemul ÎPT a beneficiat în utimii ani de un  suport masiv din partea Uniunii Europene sub forma unui Program de Suport Bugetar, în valoare de 25 mln de euro, care s-a încheiat în luna iulie 2017, și a unui Proiect de Asistență Tehnică.

Fabien Schaeffer, Manager de Programe la Delegația Uniunii Europene, a menționat, în context, că Republica Moldova se află în mijlocul procesului de reformă, care va continua până în 2020, iar Uniunea Europeană va sprijini în continuare acest domeniu. “Este important să evaluăm obiectiv ce a fost realizat și ce urmează și să ne unim eforturile pentru a oferi elevilor o educație vocațională de calitate cu șanse reale de angajare în câmpul muncii”, a spus acesta.

În cadrul discuțiilor, donatorii s-au referit la cele mai importante realizări în domeniu, dar și la provocările rămase. Astfel, a fost apreciată restructurarea rețelei instituțiilor ÎPT și crearea centrelor de excelență, ajustarea cadrului legislativ în proporție de circa 80%, instruirea managerilor și profesorilor, dezvoltarea noilor curricula axate pe dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor.

În același timp, urmează consolidarea Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, aceasta fiind o prioritate a Ministerului Educației, implicarea mai activă a agenților economici sub diferite forme de parteneriat, finanțarea școlilor în baza numărului de elevi și a costurilor de program, îmbunătățirea Cadrului Național al Calificărilor, precum și a imaginii ÎPT în rândul tinerilor, părinților și a publicului general.

O prioritate a donatorilor rămâne a fi legătura dintre piața muncii și instituțiile de învățământ. În acest sens au fost anunțate intențiile unor donatori de a susține dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor în corespundere cu necesitățile reale ale angajatorilor. Astfel, pe lângă abilitățile tehnice sunt foarte importante competențele sociale, cum ar fi capacitatea de relaționare și lucru în echipă, organizare și planificare, deprinderi de viață, care să ajute elevii să se integreze ușor pe piața muncii și să-și dezvolte potențialul, acestea urmând să fie dezvoltate și incluse în programele educaționale ale sistemului ÎPT.

Ședința de Coordonare a Donatorilor a fost organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene.