Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Guvernul a aprobat Planul de admitere în învățământul profesional tehnic și superior pentru anul de studii 2017-2018
20.07.2017

adm2017Guvernul a aprobat miercuri, 19 iulie, în cadrul şedinţei ordinare, Planul de admitere pentru pregătirea cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017–2018.

Potrivit Notei informative a proiectului Hotărârii de Guvern, numărul de admiteri în şcolile profesionale constituie 7800 de locuri, sau cu 1200 mai puțin față de anul trecut. În același timp, a crescut numărul locurilor oferite în învățământul profesional dual – 757 de locuri, în creștere cu 267 față de anul trecut. Învățământul dual presupune mai multe studii practice direct la întreprindere.

Totodată, pentru învăţământul profesional au fost introduse trei meserii noi: “Operator introducere, validare și prelucrare date”; “Strungar multiprofil”; “Operator la fabricarea zahărului”.

În colegii şi centre de excelenţă se prevede admiterea la studii pentru 4011 de persoane, cu 228 mai puțin decât anul trecut.

În învățământul superior la studiile de licență (ciclul I) se prevede admiterea a 4842 de persoane, mai puțin cu 1088 față de anul trecut. La studiile superioare de master (ciclul II), se prevede admiterea a 2907 persoane, cu 561 mai puțin în comparație cu anul trecut, iar la studiile de rezidențiat vor fi admise 453 de persoane, majoritatea cu finanțare bugetară, condiționată de prevederea Codului Educației privind organizarea studiilor de rezidențiat pentru formarea profesională obligatorie a medicilor și farmaciștilor pe specialități.

Pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale cu alte țări, se propune admiterea la studii a 297 de persoane – cetățeni străini, inclusiv la studii superioare de licență și de master.
Totodată, a fost aprobat Planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, fiind oferite 15131 de locuri. Instituțiile de învățământ sunt în drept să înmatriculeze persoane pe bază de contract, în funcție de capacitățile instituționale ale acestora.

Planul de admitere a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ținându-se cont de propunerile Ministerului Educației, Agriculturii și Industriei Alimentare, Sănătății, Culturii, Afacerilor Interne, Apărării, Finanțelor, Academiei de Științe și Academiei de Administrare Publică, având scopul de a corela pregătirea cadrelor cu cerințele pieței forței de muncă și a asigura dreptul tinerilor la studii profesionale de calitate.

Planul de admitere este disponibil aici.