Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Colegiile și centrele de excelență aplică standarde moderne de asigurare a calității educației
30.05.2017

IMG 0100 minCirca 100 de manageri și cadre didactice de la cele 11 Centre de Excelență și 32 colegii din țară au participat luni, 29 mai, la un seminar național privind diseminarea bunelor practici de asigurare a managementului calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației, cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene, cu scopul de a efectua o trecere în revistă a realizărilor și dificultăților în procesul de asigurare a calității.

Începând cu anul 2015, cu sprijinul Uniunii Europene, 25 de colegii și centre de excelență din țară, au fost implicate într-un proiect masiv de asigurare a calității. Acestea au realizat mai multe activități importante în acest sens, inclusiv crearea comisiilor de evaluare internă a calității, elaborarea strategiilor interne de auto-evaluare, participarea la instruiri și vizite de studiu pentru documentarea experiențelor din alte țări.

„Evenimentul de astăzi este unul deosebit, deoarece instituțiile implicate în acest proces au împărtășit bunele practici și experiența acumulată cu reprezentanții altor colegii și centre de excelență din țară, cu scopul de a extinde aplicarea standardelor de calitate la nivel de sistem. Considerăm că la etapa actuală în Moldova există deja o masă critică de specialiști bine instruiți, care sunt gata să asigure calitatea în învățământul profesional tehnic”, a spus Viorica Condruc, consultant principal în cadrul Direcției învățământ secundar profesional și mediu de specialitate la Ministerul Educației.

Elena Muraru, expertă națională în asigurarea calității, a informat participanții despre activitățile de asigurare a calității din ultimii doi ani și aspectele cheie în acest sens. Potrivit expertei, educația de calitate înseamnă centrarea pe elevi și pe formarea competențelor profesionale, având la bază inovația, performanța și calitatea resurselor umane și materiale antrenate în procesul educațional.

„Asigurarea managementului calității în instituțiile de învățământ are beneficii pentru toți – pentru elevi, care vor fi mai bine pregătiți pentru piața muncii, pentru agenții economici, care vor avea personal calificat, pentru profesori, care vor demonstra performanțe în activitate și pentru întreaga societate, care se va dezvolta economic, grație unui sistem de învățământ conectat la realitățile pieței”, a precizat Elena Muraru.

În cadrul evenimentului, reprezentanții a patru instituții de învățământ au vorbit despre experiența de asigurare a calității și despre vizita de studiu în România, care i-a ajutat să consolideze bunele practici și să se familiarizeze cu acest sistem.

Participanții au avut posibilitatea să lucreze în grupuri, să se documenteze cu privire la elaborarea Ghidului de autoevaluare a calității și să interacționeze cu experți internaționali din domeniu.

Asigurarea calității este un obiectiv important al Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, care își propune să ofere elevilor educație modernă și relevantă pentru piața muncii.