Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Pentru a pregăti specialiști de calitate, învățământul profesional are nevoie de analiza pieței muncii
26.05.2017

IMG 0047 minMai mulți oficiali și experți din domeniul formării profesional tehnice și pieței muncii din R. Moldova au participat miercuri, 24 mai, la o masă rotundă privind posibilitățile de estimare a necesităților actuale ale pieței muncii și prezentarea unei metodologii de aliniere a sistemului educațional la cerințele angajatorilor. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene pentru modernizarea învățământului profesional din Republica Moldova.

La discuții au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Comitetelor Sectoriale și Centrului Republican pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional.

Experta internațională Julie McCran a prezentat participanților experiența Scoției în reformarea sistemului de învățământ profesional. Una dintre realizările importante ale acestei țări se referă la alinierea politicilor de formare profesională și de ocupare a forței de muncă la obiectivele economiei naționale. Autoritățile publice lucrează în parteneriat, obiectivul comun fiind dezvoltarea economică a țării. În acest sens, există o agenție unică specializată în colectarea și sistematizarea datelor de pe piața muncii, iar sistemul de educație utilizează aceste date.

Veronica Midari, expertă națională, a oferit o viziune nouă asupra metodologiei de estimare a necesităților cantitative și calitative ale pieței muncii din R.Moldova. În prezent, cantitatea și calitatea forței de muncă este determinată în mare parte de capacitatea sistemului educațional de formare profesională a specialiștilor și nu de necesitățile reale ale pieței muncii. Este necesară schimbarea acestei paradigme, pornind de la evaluarea pieței muncii prin analiza cantitativă și calitativă a necesităților de competențe și furnizarea acestor date sistemului de învățământ. 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate și riscurile strategice pentru R. Moldova, în cazul în care aceste recomandări nu vor fi luate în calcul. Printre acestea se numără faptul că absolvenții nu vor obține calificări aliniate la nevoile pieței forței de muncă, iar strategiile de dezvoltare ale țării nu vor putea atinge obiectivele de creștere economică pe termen mediu și lung.

Esența metodologiei elaborate și materialele de însoțire vor fi prezentate în continuare Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Delegației Uniunii Europene și altor instituții de resort, cu scopul de a fi examinate, dezvoltate și implementate în practică.