Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Procesul de certificare a competențelor dobândite în context nonformal, discutat în cadrul unei conferințe
18.05.2017

1Necesitatea evaluării și certificării cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de către cetățeni în afara instituțiilor de învățământ formal a fost discutată astăzi, în cadrul unei conferințe la care au luat parte circa 60 de participanți.

La eveniment au fost prezenți viceministrul educației Vasile Marina, reprezentanți ai Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Economiei, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic, parteneri de dezvoltare, experți internaționali, agenți economici.

Viceministrul educației Vasile Marina a menționat că pentru a avea un document relevant pe dimensiunea certificării cunoștințelor şi competenţelor dobândite în context de învățare nonformală și informală este important să ținem cont de părerile tuturor părților implicate în acest proces.

„Republica Moldova are nevoie de specialiști buni în fiecare domeniu, iar orientarea profesională trebuie racordată la necesitățile curente ale economiei de piață”, a precizat viceministrul.

Liderul de echipă de la Chișinău în cadrul proiectului ”Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”, Yannis Sofianopoulos a menționat că în contextul actual trebuie să ținem cont de solicitările de pe piața muncii și să venim cu oferte calitative.

„Certificarea abilităților dobândite în contexte de învățare nonformală și informală este  o practică larg răspândită în Europa. În Moldova acesta este încă un domeniu nou care necesită tatonarea terenului. Totodată, promovarea mobilității profesionale este benefică pentru încadrarea în câmpul muncii ”, a menționat Yannis Sofianopoulos.

În cadrul întrunirii au fost puse în discuții proiectul regulamentului care va sta la baza creării sistemului de validare a rezultatelor învăţării pe tot parcursul vieţii prin formare profesională şi experienţă de muncă obținute în contexte nonformale sau informale.

De asemenea, au fost abordate subiecte privind rolul agenților economici și instituțiilor de învățământ în procesul de certificare, a fost prezentată experiența internațională în domeniu. La final, va a fi elaborat un plan de acțiuni în vederea demarării procesului de evaluare și certificare a abilităților nonformale și informale.

Menționăm că certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de către cetățeni în afara instituțiilor de învățământ formal constituie o noutate pentru Republica Moldova. Datorită faptului că noile competențe vor fi atestate, cetățenii vor avea posibilitatea de a continua formarea profesională la instituții de învățământ acreditate, inclusiv vor putea accede la studii peste hotare în contextul învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, va fi facilitată integrarea cetăţenilor reîntorşi din străinătate, dar și a străinilor stabiliți în Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Proiectului ”Asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională în Republica Moldova”.