Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Moldova a studiat experiența României pentru modernizarea învățământului profesional tehnic
23.05.2017

128 de specialiști din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova,  reprezentanți ai Ministerului Educației, Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), centrelor de excelență,  colegiilor și școlilor profesionale au efectuat o vizită de studiu în România, în perioada 15-20 mai 2017. Vizita a fost organizată cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene, având scopul să documenteze bunele practici în domeniul ÎPT din România și replicarea acestora la nivel național.

Membrii delegației moldovene au vizitat mai multe instituții din România, inclusiv Ministerul Educației, Centrul Național pentru ÎPT și Centrul de Examinare, Agenția Română  pentru  Asigurarea Calității (ARACIP), Autoritatea Națională pentru Calificări și Departamentul Universitar pentru Instruirea Profesorilor în domeniul ÎPT.

Reprezentanții Moldovei au avut posibilitatea să viziteze instituțiile de învățământ profesional tehnic și întreprinderile partenere pentru a se  documenta asupra interacțiunii dintre sistemul de educație și piața muncii. În acest sens, ei au avut întâlniri cu elevi, cadrele manageriale și didactice, reprezentanții Inspectoratului școlar din România, agenți economici și au studiat aspectele referitoare la organizarea procesului educațional în domeniul ÎPT și managementul asigurării calității. Printre ariile de interes comun relevante se numără  admiterea și evaluarea bazată pe competențe, organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, implicarea angajatorilor în procesul de evaluare a competențelor, recalificarea cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă, rolul Camerei de Comerț în relațiile dintre ÎPT și piața muncii, precum și perspectivele de dezvoltare a sistemului de învățământ dual.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației al R.Moldova, experiența României este una utilă și relevantă pentru Republica Moldova. În principal, aceștia au apreciat experiența ce ține de:
1. Managementul asigurării calităţii, în instituțiile de învățământ din România se bazează pe performanța fiecărui membru al colectivului, completată prin dovezi şi în concordanţă cu cadrul normativ legal elaborat la standarde europene, creând un climat concurenţial sănătos în ÎPT;
2. Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii în Învăţământul Profesional Tehnic revine întregului personal al instituţiei, având la bază mecanizme şi proceduri lucrative în efectuarea autoevaluării.
3. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice asigură promovarea persoanelor competente și cu performanţe profesionale;
4. Evaluarea externă realizată de ARACIP este un proces transparent definit pe baza valorilor sociale promovate în toate componentele sistemului ÎPT, presupunând un sistem informaţional puternic şi credibil bazat pe indicatori şi standarte de calitate.
5. Instituțiiile de învățământ sunt implicate pe larg în derularea și gestionarea diferitor proiecte europene, precum și  în atragerea de investiţii din Unuiunea Europeană.

Vizita de studiu în România a fost organizată în contextul reformei învățământului profesional tehnic desfășurată în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene, care oferă expertiză tehnică națională și internațională printr-un Proiect de asistență tehnică în valoare de cinci milioane de euro și un program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro.

Reforma ÎPT în Republica Moldova este ghidată de Codul Educației și Strategia de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, având scopul să îmbunătățească calitatea instruirii în acest domeniu și să pregătească specialiști calificați, în corespundere cu necesitățile economiei naționale.