Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Primii 20 de maiștri-instructori în producție au obținut certificate de calificare profesională în sistem de învățământ dual
19.01.2017

4Prima promoție a maiștrilor-instructori în producție au obținut Certificate de calificare profesională pentru absolvirea unui program de învățământ profesional tehnic în sistem dual. Programul de instruire a fost inițiat în comun de către Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, Ministerul Educației și proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) „Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic" și s-a desfășurat în perioada iulie-decembrie 2016.

De instruire au beneficiat 20 de persoane – angajați ai companiilor care participă la programe de cooperare duală și maiștri de la școli profesionale din țară care desfășoară și/sau intenționează să desfășoare programe de formare profesională în sistem dual. Programul de instruire a parcurs atât module teoretice, cât şi activităţi practice individuale şi de grup, având ca finalitate examenul de certificare a competenţelor profesionale şi psiho-pedagogice specifice ocupației de maistru-instructor în producție. Pe parcursul întregului curs au fost abordate activități interactive, studii de caz, analize de caz/domeniu concret cu implicarea beneficiarilor instruirii, care vor combina și în viitor elementele teoretice cu activități practice.

Instituțiile de învățământ beneficiare sunt: Școala Profesională nr. 3 din mun. Bălți, Școala Profesională din or. Orhei, Școala Profesională din or. Nisporeni, Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău. Companiile participante în program sunt: Artima SA, Panilino SRL, ICS Nires International SRL, SRL Sammy Cablaggi, SE Bordnetze SRL, ICS Marthatex SRL, Tingrimar SRL, ICS Red Union Fenosa SA.

Evenimentul de înmânare a certificatelor s-a desfășurat pe 17 ianuarie 2017 în incinta CCI. La ceremonie au fost prezenți președintele CCI, Sergiu Harea, șeful direcției Învățământ Secundar Profesional și Mediu de Specialitate din cadrul Ministerului Educației, Silviu Gîncu, şefa direcţiei Ştiinţă, Educaţie şi Extensiune Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Rodica Reşitca, Excelenţa Sa, Dna Ulrike Maria Knotz, Ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Directorul de ţară al GIZ, Philipp Johannsen și Managerul de Proiect GIZ, Ronny Bechmann, absolvenții cursului de  instruire, trainerii, reprezentanții companiilor/instituțiilor beneficiare.

Silviu Gîncu a menționat că Ministerul Educației împreună cu partenerii de dezvoltare își doresc să dea un imbold economiei naționale prin modernizarea învățământului profesional și pregătirea cadrelor calificate. “Rolul maiștrilor-instructori este foarte important în acest proces, de aceea Ministerul Educației salută inițiativa Camerei de Comerț și Industrie și mulțumește partenerilor germani pentru susținerea acordată în vederea realizării acestui program de formare. În continuare urmează să dezvoltăm parteneriatele cu mediul economic pentru a crea un sistem unic de instruire”, a spus Șeful Direcției ÎPT, Ministerul Educației.

ES Dna Ambasador Ulrike Maria Knotz a menționat: „Mă bucură faptul că şi în Republica Moldova se manifestă interesul faţă de sistemul dual de învățământ profesional precum şi preluarea acestuia, bineînțeles adaptat la condițiile locale. O instruire de cea mai bună calitate nu se poate efectua dacă lipsesc acele persoane care să o implementeze, iar aici intervin maiștrii-instructori. Sunteți cei care vor forma atât generații de specialiști în meseria lor, cât și maiștrii de mâine. Mandatarea CCI ca reprezentant al mediului de afaceri pentru certificarea competențelor maiștrilor-instructori este un fapt de la sine înțeles în Germania. Mă bucur că acest model a fost preluat şi în Republica Moldova."

Notă: Formarea specialiștilor după sistemul dual este o practică relativ nouă pentru Republica Moldova, în special pentru întreprinderi, punând accent pe obținerea abilităților profesionale nu doar în cadrul orelor teoretice la școlii profesionale, ci practic, direct la compania participant la programul de cooperare duală. În acest context a apărut necesitatea pregătirii maiștrilor-instructori care să formeze și să ghideze viitorii specialiști. Modelul dual de instruire este utilizat în țări precum Republica Federală Germania, Austria, Elvetia, având multiple avantaje, printre care: pregătirea profesională fondată a tinerilor și dezvoltarea competitivității lor personale pe piața muncii și formarea specialiștilor în strictă conformitate cu cerințele specifice ale sectorului privat.

Pe parcursul anului de învățământ 2016-2017, în Republica Moldova, aproximativ 220 de ucenici în 9 meserii diferite beneficiază de instruire profesională în sistem dual.