Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Învățământul Profesional Tehnic din Moldova continuă să se modernizeze
13.10.2016

201610146OpPwnXJ59KUP1t6 FCZIr large minA cincea ședință a Comitetului de Conducere a Proiectului UE de Asistență Tehnică pentru reforma Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) s-a desfășurat joi, 13 octombrie, la Ministerul Educației. La ședință a participat conducerea Ministerului Educației, Reprezențanții Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Proiectul de Asistență Tehnică al UE, precum și reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Finanțelor, Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Comitetele Sectoriale, Camera de Comerț și Industrie și alte instituții din domeniul ÎPT.

Scopul ședinței a fost de a efectua o trecere în revistă a principalelor realizări ale Proiectului UE de Asistență Tehnică pentru reforma ÎPT în prima jumătate a anului 2016, precum și activitățile planificate pentru viitor.
 
În deshiderea ședinței, ministrul educației, Corina Fusu, a reiterat că modernizarea învățământului profesional tehnic reprezintă o prioritate a Ministerului Educației, în vederea apropierii procesului educațional de necesitățile pieței muncii, și a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat în procesul de reformă.
 
Printre cele mai importante realizări ale sistemului ÎPT se numără optimizarea rețelei instituțiilor de învățământ și crearea a 11 Centre de Excelență (CE), care urmează să devină instituții-model în domeniile lor de activitate, aprobarea unei noi formule de finanțare a instituțiilor ÎPT per număr de elevi și cost de program de studiu, ceea ce va eficientiza cheltuielile în sistem, angajarea managerilor instituțiilor pe bază de concurs pentru o perioadă definită de cinci ani, crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale, elaborarea de noi curricula pentru mai multe meserii și specialități, precum și perfecționarea cadrului legislativ, în vederea sporirii calității învățământului profesional.
 
“Scopul nostru final este ca beneficiarii, elevii instituțiilor ÎPT, să obțină calificări mai relevante, de o calitate îmbunătățită, având șanse sporite de angajare, iar agenții economici să fie mulțumiți de activitatea lor”, a spus ministrul educației.
 
Adrian Stoica, Lider de Echipă al Proiectului de Asistență Tehnică al UE, a reiterat sprijinul Proiectului pentru continuarea activităților de modernizare a sistemului ÎPT, precizând că în perioada 2014-2017 sunt planificate 87 de activități importante în acest sens, dintre care 54 au fost realizate, iar altele 33 sunt în proces de realizare sau urmează să fie inițiate. Cele mai importante activități de asistență pe viitor se referă la consolidarea activității Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, monitorizarea și evaluarea activităților, sensibilizarea opiniei publice.
 
De menționat că reforma ÎPT este desfășurată de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020. Uniunea Europeană sprijină acest proces printr-un program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro și un proiect de asistență tehnică în valoare de 5 milioane de euro sub formă de grant nerambursabil, pentru perioada 2014-2017.