Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Ministerul Educației propune schimbarea modului de organizare a examenelor de calificare în școlile profesionale
30.09.2016

1 minDesfășurarea examenelor de calificare în instituțiile de învățământ profesional tehnic (ÎPT), de rând cu evoluțiile acestui domeniu de învățământ, au fost printre principalele subiecte discutate în cadrul unei noi ședințe a Consiliului național ÎPT, organizată vineri, 30 septembrie, la Chișinău.
 
În cadrul ședinței, Ministerul Educației (ME) a prezentat un concept nou privind modul de organizare și desfășurare a examenelor de calificare. Potrivit acestuia, o Comisie de elaborare a probelor va dezvolta și propune ME subiectele examenelor de calificare. De asemenea, o Comisie de evaluare şi certificare, constituită din cinci membri, reprezentanți ai pieței muncii și ai educației, va evalua proba teoretică şi cea practică, urmând să decidă asupra nivelului de calificare a absolventului. Noutatea sistemului este că niciun membru al Comisiei nu va activa în instituţia în care se desfăşoară examenul de calificare. Noul Regulament de organizare a examenelor de calificare urmează să fie elaborat de Ministerul Educației și aplicat începând cu anul 2018.
 
“Noua modalitate de organizare a examenelor de calificare urmărește să asigure imparțialitatea procesului de evaluare, să implice piața muncii în evaluarea elevilor, astfel sporind competențele profesionale ale absolvenților și șansele lor de angajare”, au precizat reprezentanții ME.
 
În cadrul ședinței, membrii Consiliului național ÎPT au mai efectuat o trecere în revistă a celor mai importante activități realizate în cadrul Programului de Suport Bugetar al Uniunii Europene în domeniul reformei învățământului profesional tehnic. Astfel, în urma a două evaluări externe ale reformei, realizate în anii 2015-2016, a fost propusă spre debursare suma de 2.52 mln. Euro pentru acțiunile de reformă întreprinse în 2014 și suma de 4 mln. Euro pentru cele din 2015. În total, sprijinul de suport bugetar al UE pentru reforma ÎPT constituie 25 mln.Euro.
 
Pentru anul 2016 sunt în proces de realizare mai multe acţiuni de reformă, printre care încheierea contractelor pentru renovarea altor cinci centre de excelență și alocarea bugetului necesar, stabilirea altor trei Comitete sectoriale în domeniile Comerț, alimentație publică, turism; Industria ușoară și Energetică; dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor Profesionale; elaborarea de noi curricula; desfășurarea cursurilor de IT, limbi străine și antreprenoriat în centrele de excelență, toate având scopul să modernizeze învățământul profesional tehnic din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a ÎPT pentru anii 2013-2020.
 
Alte subiecte puse în discuție pe agenda Consiliului s-au referit la situaţia privind admiterea în ÎPT, stabilirea parteneriatelor dintre agenţii economici şi ÎPT, stagiile de practică și altele.
 
Consiliul coordonator național în domeniul ÎPT activează din anul 2014 și este o platformă consultativă, instituită de Guvern, cu scopul de a crea o legătură dintre învățământul profesional tehnic, piaţa muncii şi economia naţională.