Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Procesul Torino 2016: Validarea Raportului de Țară în domeniul Învățământului Profesional Tehnic din Republica Moldova
29.09.2016

3 minReprezentanții Ministerului Educației, Fundației Europene pentru Instruire (ETF), precum și altor instituții din domeniul învățământului profesional tehnic, participă joi, 29 septembrie, în cadrul unui atelier de lucru pentru validarea Raportului „Procesul Torino 2016-2017 în Republica Moldova”.
 
Procesul Torino a fost lansat începând cu anul 2010 de ETF și presupune evaluarea, odată la doi ani, a realizărilor din sectorul învățământului profesional tehnic în țările UE și țările partenere. Republica Moldova a participat la toate cele trei ediții, iar ultima evaluare a avut loc în anul 2014.
 
În deschiderea evenimentului, Cristina Boaghi, viceministrul educației, a mulțumit ETF și altor parteneri pentru contribuția adusă la realizările obținute în acest domeniu al educației.
 
„Progresul pe care l-a înregistrat învăţământul profesional tehnic în ultimii ani este semnificativ, acesta constituind o prioritate pe agenda de reforme a Ministerului Educației. Scopul nostru este ca până în anul 2020 să avem un sistem de formare profesională modernizat, care asigură pregătirea specialiștilor calificați în toate domeniile importante ale economiei naționale și răspunde solicitărilor de pe piața muncii”.
 
Potrivit Raportului Torino 2016, în ultimii ani Republica Moldova a continuat să avanseze pe calea modernizării învățământului profesional, cu accent pe apropierea de necesitățile pieței muncii.
 
Printre principalele realizări pot fi menționate reorganizarea rețelei instituțiilor de ÎPT - astăzi există 11 Centre de Excelență, 32 de colegii și 43 de școli profesionale; aprobarea unui Nomenclator nou al profesiilor și specialităților, racordat la standardele de clasificare europeană; aprobarea pentru prima dată a unui document de politică curriculară: Cadrul de referință al curricumului pentru ÎPT; elaborarea a 30 de standarde ocupaționale și 53 de calificări profesionale în consultare cu agenții economici, documente care descriu ceea ce trebueie să cunoască elevii la absolvire într-un anumit domeniu ocupațional.
 
De rând cu realizările obținute, Raportul Procesul Torino 2016 recomandă accelerarea reformelor în acest domeniu, cu accent pe urmărirea traseului profesional al absolvenților și gradul de angajare în câmpul muncii.
 
Printre alte priorități, este necesară intensificarea cooperării dintre sectorul educației și piața muncii, studierea mai aprofundată a necesităților agenților economici și ajustarea ofertei educaționale la cerințele acestora. De asemenea, este importantă definitivarea statului juridic al Comitetelor Sectoriale, care asigură dialogul dintre domeniul educației și piața muncii, precum și dezvoltarea în continuare a sistemului de formare profesională duală, care asigură pregătirea elevilor la întreprindere și facilitează șansele de angajare ale absolvenților.
 
De menționat că Republica Moldova desfășoară o amplă reformă a ÎPT cu asistență tehnică și financiară din partea Uniunii Europene și altor parteneri, în conformitate cu prevederile Codului Educației și Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020.
 
Elaborarea Raportului „Procesul Torino 2016-2017 în Republica Moldova” a fost coordonată şi realizată de Ministerul Educaţiei şi Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional.