Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Învățământul profesional tehnic din domeniul construcțiilor va răspunde necesităților pieței muncii
09.08.2016

Untitled1-minMinisterul Educației și Comitetul Sectorial pentru formare profesională în ramura Construcțiilor au semnat marți, 9 august 2016, un Memorandum de colaborare în domeniul învățământului profesional tehnic. Scopul memorandumului este de a stabili un cadru de colaborare în vederea pregătirii forţei de muncă înalt calificate pentru companiile din domeniul construcțiilor, în corespundere cu cerințele pieței muncii.
 
“Învățământul profesional tehnic trece printr-un amplu proces de modernizare. Semnarea Memorandumului de astăzi confirmă angajamentul Ministerului Educației de a apropia oferta educațională de necesitățile pieței muncii. Sperăm că acest eveniment va impulsiona activitatea tuturor Comitetelor Sectoriale, scopul nostru fiind pregătirea specialiștilor de înaltă calitate în toate domeniile economiei naționale”, a spus Viceministrul Educației, Cristina Boaghi.
 
Memorandumul prevede ajustarea Clasificatorului ocupațiilor și a Nomenclatorului profesiilor la cerințele pieței muncii, elaborarea standardelor ocupaționale, calificărilor profesionale și programelor curriculare pentru învățământul profesional tehnic din ramura construcțiilor, stabilirea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și companii prin pilotarea sistemului de formare profesională continuă a angajaților, implicarea pieței muncii în elaborarea programelor educaționale și altele.
 
Lidia Barburoș, președintele Comitetului Sectorial pentru formare profesională în ramura Construcțiilor, a menționat: „Salutăm deschiderea Ministerului Educației de a implica piața muncii în procesul educațional. Această conlucrare este în beneficiul elevilor și agenților economici, contribuind la formarea acelor competențe profesionale, care sunt cu adevărat necesare la locul de muncă”.
 
Comitetul Sectorial pentru formare profesională din ramura Construcțiilor a fost creat în 2008. În Republica Moldova activează șase Comitete Sectoriale în domeniile construcții, agricultură și industrie alimentară, transporturi, tehnologii informaționale, industria nealimentară și comerț.
 
Comitetele Sectoriale reprezintă o platformă de dialog social dintre reprezentanții pieței muncii și instituțiile de învățământ, cu scopul de a apropia educația vocațională de necesitățile angajatorilor.
 
Reamintim că Ministerul Educației a semnat anterior un Acord de colaborare cu Comitetul Sectorial din domeniul Agriculturii și Industriei Alimentare, în vederea dezvoltării învățământului profesional tehnic agroindustrial.