Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
O nouă formulă de finanțare va spori eficiența învățământului profesional tehnic
27.07.2016

Guvernul a adoptat miercuri, 27 iulie, o nouă formulă de finanțare în învățământul profesional tehnic, care vine să eficientizeze cheltuielile în sistem și să sporească calitatea instruirii viitorilor specialiști, în corespundere cu necesitățile pieței muncii.
 
Noua formulă de finanțare, care a fost elaborată cu asistența experților naționali și internaționali, are la bază practica țărilor europene axându-se pe două principii de bază - finanțarea per număr de elevi și per cost de program de studiu.
 
Astfel, începând cu anul de studiu 2016-2017, școlilor profesionale, colegiilor și centrelor de excelență li se vor aloca mijloace bugetare în funcție de numărul de elevi care-și fac studiile la instituție. Totodată, alocările financiare vor fi diferite în funcție de cheltuielile programelor de studiu și specificul profesiei.
 
Până în prezent alocările financiare aveau loc la solicitarea instituțiilor de învățământ, în baza bugetelor din anii precedenți, fără a exista neapărat o justificare transparentă și argumentată în acest sens.
 
În continuare, Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Culturii, Sănătăţii, Agriculturii şi Industriei Alimentare vor aplica o rată unică de finanțare per elev – rata națională de finanțare – ce include toate cheltuielile aferente procesului de instruire al unui elev, inclusiv salarizarea, materialele didactice, practica de producție, echipamentele și altele.
 
Adițional, instituțiile vor primi bani pe linii de cheltuieli separate, ce nu fac parte din rata de finanţare, cum ar fi cele de cazare în cămin, burse, susținerea copiilor orfani, investiţii capitale, activităţi specifice centrelor de excelenţă.
 
Noul mecanism de finanțare va stimula competitivitatea instituțiilor de învățământ, încurajând diversificarea surselor de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici și promovarea meseriilor noi solicitate pe piața muncii. Astfel, Ministerul Educației va putea co-finanţa dintr-un fond special de competitivitate instituțiile care vor iniția proiecte cu agenții economici și va stimula introducerea meseriilor noi la solicitarea angajatorilor.
 
În paralel, mecanismul de finanțare va descuraja abandonul școlar, prin reducerea finanțării pentru instituţiile care înregistrează un nivel înalt de abandon al studiilor.
 
Noua formulă de finanțare a fost elaborată și pilotată timp de un an și jumătate în opt instituții de învățământ, cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al Uniunii Europene. Mecanismul de finanțare conține elemente de bună practică ale țărilor europene, inclusiv Marea Britanie, Danemarca și Olanda.
 
Aplicarea noului mecanism de finanțare este o condiție obligatorie pentru obținerea unei sume de 2,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a Programului de Suport Bugetar. Aceasta este o prevedere a reformei învățământului profesional tehnic desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul UE, care are drept scop modernizarea educației profesional tehnice și apropierea acesteia de necesitățile economiei naționale.