Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Guvernul a aprobat Planul de admitere în învățământul profesional tehnic și superior pentru anul de studii 2016-2017
30.06.2016

1Guvernul a aprobat miercuri, 29 iunie, în cadrul şedinţei ordinare, Planul de admitere pentru pregătirea cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2016–2017.

Potrivit Notei informative a proiectului Hotărârii de Guvern, anul acesta a scăzut numărul de admiteri în şcolile profesionale, fiind prevăzute 9550 de locuri pentru 80 de meserii solicitate pe piaţa muncii, sau cu 1450 persoane mai puțin ca anul trecut. Totodată, pentru acest domeniu de învăţământ au fost introduse cinci meserii noi, urmare a solicitărilor pieţei muncii, inclusiv meseria de instalator instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare, electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor, tipograf print digital şi offset şi altele. Majoritatea doritorilor de a studia în şcoli profesionale o pot face la buget (94,4%) şi pe bază de contract (5,6%), în baza studiilor liceale şi gimnaziale.

În colegii şi centre de excelenţă numărul de admiteri a crescut cu 1,7% faţă de anul precedent, fiind prevăzută admiterea la studii a 9428 de persoane, inclusiv 46% cu finanţare bugetară şi 54% pe bază de contract. Oferta educațională în acest domeniu s-a extins și cuprinde 89 de specialități, inclusiv 34 de specialități noi în domenii precum afaceri și administrare, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, inginerie și activități inginerești etc.

În învățământul superior la studiile de licență se prevede admiterea la 170 de specialități a 17416 persoane, mai puțin cu 3,5% față de anul trecut, fapt condiționat de reducerea numărului absolvenților învățământului liceal. Puțin peste o treime din admiterile în învățământul superior (ciclu I) sunt cu finanțare bugetară (34%), restul 66% fiind studii oferite în bază de contract.

La studiile superioare de master (ciclul II), se prevede admiterea a 7377 persoane, în diminuare cu 6% față de anul 2015, iar la studiile de rezidențiat vor fi admise 532 persoane, majoritatea cu finanțare bugetară, condiționată de prevederea Codului Educației privind organizarea studiilor de rezidențiat pentru formarea profesională obligatorie a medicilor și farmaciștilor pe specialități.

Pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale cu alte țări, se propune admiterea la studii a 325 persoane, la studii superioare de licență și de master. Totodată, 30 de cetățeni străini vor primi burse pentru mobilitate academică pentru a studia în R.Moldova în cadrului Programului Comisiei Europene Erasmus+.

De menționat că Planul de admitere a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ținându-se cont de propunerile Ministerului Educației, Agriculturii și Industriei Alimentare, Sănătății, Culturii, Afacerilor Interne, Apărării, Academiei de Științe și Academiei de Administrare Publică, având scopul de a corela pregătirea cadrelor cu cerințele pieței forței de muncă și a asigura dreptul tinerilor la studii profesionale de calitate.