Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Gas Natural Fenosa și Școala profesională nr. 9 din Chișinău vor instrui electromontori prin intermediul sistemului de învățământ dual
21.06.2016

1-min15 elevi la meseria „Electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric” vor fi instruiți, începând cu anul de studii 2016-2017, prin intermediul sistemului de învățământ dual, realizat de compania Gas Natural Fenosa în parteneriat cu Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău.

Potrivit Ministerului Educației, Gas Natural Fenosa a fost selectată pentru a practica sistemul dual de învățământ pentru pregătirea profesională a electromontorilor deoarece poate asigura toate condițiile necesare pentru instruirea teoretică și practică a viitorilor specialiști.

Astfel, compania dispune de un centru de instruire cu săli pentru studii, ateliere dotate cu echipament și utilaj modern, laboratoare de testare, precum și de un poligon în aer liber cu modele de linii electrice aeriene de tensiune medie și joasă, de asemenea, alte instalații aferente care ajută elevii să deprindă meseria în condiții reale de activitate a electromontorilor.

Instruirea prin sistem dual va permite viitorilor electromontori să învețe meseria chiar la întreprindere și să fie pregătiți în conformitate cu cerințele angajatorului.

Astfel, 30% din programul de instruire va conține ore teoretice predate la școala profesională, iar 70% va fi instruire practică la întreprindere.

O condiție pentru admiterea elevilor la studii pentru însușirea meseriei „Electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric” prin sistem dual va fi cenzul de vârstă de 18 ani împliniţi. Durata studiilor va fi de un an de zile.

Procesul de instruire va fi ghidat de maiștrii-instructori de la Școala Profesională nr.9, cât și de la Gas Natural Fenosa, ultimii urmând să realizeze un modul psiho-pedagogic în volum de 30 de credite de studii în format recunoscut de Ministerul Educației.

Planul de învățământ și curriculumul pentru viitorii electromontori urmează să fie elaborat de cadrele didactice în comun cu reprezentanții companiei și aprobat de Ministerul Educației.

De menționat că formarea profesională prin sistem dual a început să fie practicată în Republica Moldova ca parte a reformei învățământului profesional tehnic, desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene, având scopul de a moderniza acest domeniu al educației și a pregăti specialiști de înaltă calitate, în corespundere cu necestățile pieței muncii.