Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Moldova preia experiența Croației pentru modernizarea învățământului profesional tehnic
25.05.2016

1-min15 specialiști în domeniul învățământului profesional tehnic din Republica Moldova, reprezentanți ai Ministerului Educației, centrelor de excelență și colegiilor, au efectuat o vizită de studiu în Croația, în perioada 15-20 mai 2016.

Vizita a fost organizată cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică al UE, având scopul să documenteze bunele practici în domeniul ÎPT din Croația și replicarea acestora la nivel național.

Membrii grupului de lucru au vizitat mai multe instituții din Croația, inclusiv Agenția pentru ÎPT și Educația Adulților, Camera de Meserii și Artizanat, Ministerul Științei, Educației și Sportului, Centrul Național pentru Evaluarea Externă a Educației, școli profesionale și alte instituții de profil.

Aceștia au avut posibilitatea să se documenteze cu privire la principalele direcții de dezvoltare a ÎPT în Croația, să studieze documentele de politici și alte documente de specialitate, cum ar fi curricula, calificări, standarde ocupaționale și să preia cele mai bune practici pentru modernizarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova.

Potrivit lui Silviu Gîncu, șef direcție ÎPT la Ministerul Educației, experiența Croației a fost una relevantă pentru specialiștii moldoveni, întrucât sistemul croat de formare profesională este asemănător cu cel din țara noastră.

Astfel, aproximativ 70 % din elevi în Croația își fac studiile în cadrul programelor de formare profesională tehnică în cele peste 300 instituții de învățământ, rata abandonului școlar fiind de 1-2 %. Formarea profesională începe după opt ani de studiu în învățământul general, cu posibilitatea de a continua studiile în cadrul programelor de formare profesională tehnică.

Domeniile de formare profesională sunt structurate pe 13 sectoare. Pentru coordonarea activităților din fiecare sector sunt constituite Consilii sectoriale (cca 25 consilii) cu rol de decizie și coordonare a activităților specifice ÎPT. Sistemul ÎPT în Croația este reglementat de Legea cu privire la educație și de Legea cu privire la formarea profesională, cadrul Național al Calificărilor din Croația fiind aprobat la nivel de Lege.

La nivel de minister, sunt elaborate documentele de politici din domeniu, create agențiile pentru elaborarea documentelor necesare pentru buna desfășurare a procesului de instruire (standarde ocupaționale, calificări profesionale, curricula la meserie ș.a.) și agenția pentru evaluarea cadrelor didactice și manageriale și a performanței elevilor.

Un element esențial în modernizarea ÎPT în Croația îl constituie proiectele de asistență tehnică din partea Uniunii Europene. Au loc investiții majore pentru asigurarea calității. Spre exemplu, doar pentru elaborarea standardului ocupațional, a calificării și curricula la meserie în cadrul unui singur sector s-au investit peste 20 mii euro într-o perioadă de doi ani.

Potrivit lui Silviu Gîncu, șef direcție ÎPT la Ministerul Educației, acțiunile de modernizare a ÎPT din R. Moldova vor continua, având la bază exemplele de bune practici din Croația. Este vorba în special de dezvoltarea capacităților instituționale, precum și alocarea mijloacelor financiare pentru desfășurarea acțiunilor necesare în acest sens.

Vizita de studiu în Croația a fost organizată în contextul reformei învățământului profesional tehnic desfășurată în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene, care oferă expertiză tehnică națională și internațională printr-un Proiect de asistență tehnică în valoare de cinci milioane de euro și un program de suport bugetar în valoare de 25 milioane de euro.

Reforma ÎPT în Republica Moldova este ghidată de Codul Educației și Strategia de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, având scopul să îmbunătățească calitatea instruirii în acest domeniu și să pregătească specialiști calificați, în corespundere cu necesitățile economiei naționale.