Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Ministerul Educației cheamă directorii să asigure calitatea în instituțiile de învățământ profesional tehnic
20.04.2016

57bc3bb8149b8„Acest lucru poate fi realizat doar în condițiile unui management eficient al finanțelor publice. Îndemnul nostru este să deveniți un exemplu de corectitudine și integritate pentru elevi și un model de asigurare a calității în instituțiile de învățământ, pentru a câștiga încrederea partenerilor externi și a tuturor actorilor din sistem”, a declarat ministrul educației.

Viceministrul educației, Cristina Boaghi, a făcut un apel către directorii ÎPT, menționând că Ministerul Educației mizează pe sprijinul acestora în vederea continuării procesului de reformă.
 
„Atât centrele de excelență, colegiile, cât și școlile profesionale, au un rol important în dezvoltarea învățământului profesional tehnic pentru a-l face mai atractiv pentru elevi. Mizăm pe o conlucrare eficientă și o competiție sănătoasă între instituții, pentru a stimula calitatea și performanța în educație, pornind de la respectarea normelor etice și legale”, a spus viceministrul.
 
De menționat că, Republica Moldova a demarat o amplă reformă a învățământului profesional tehnic, cu sprijinul Uniunii Europene, urmărind sporirea calității în sistem, atragerea elevilor în învățământul profesional tehnic, precum și asigurarea conexiunii cu piața muncii. Pe această cale, Adrian Stoica, Lider de echipă al Proiectului de Asistență Tehnică al UE, a efectuat o trecere în revistă a celor mai importante realizări ale reformei, menționând că anul în curs este esențial pentru continuarea activităților în acest domeniu, cu accent sporit pe asigurarea calității în instituțiile de învățământ.
 
„Calitatea înseamnă infrastructură și echipamente mai bune, resurse umane și management eficient. În condițiile aplicării unei noi formule de finanțare, per elev și cost de program, instituțiile de învățămînt vor trebui să demonstreze că sunt cele mai bune pentru a atrage cât mai mulți elevi”, a precizat acesta.
 
Angela Sîrbu, șef al Direcției generale economie, patrimoniu și finanțe, a informat despre schimbările în legislație referitor la evidența contabilă, precum și noua Lege privind Achizițiile Publice, care va intra în vigoare începând cu 1 mai 2016, și importanța respectării acestora de către directorii instituțiilor de ÎPT.
 
De asemenea, Ala Osoianu, consultant în cadrul Direcției ÎPT, a prezentat proiectul Ordinului Ministerului Educației cu privire la aprobarea statelor tip de personal din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Acest act va reglementa modalitatea de întocmire a statelor de personal în instituțiile de învățământ, cu scopul de a asigura eficientizarea utilizării resurselor umane și financiare.
 
La sfârșitul evenimentului, managerii instituțiilor de învățământ au primit Codul de Etică al cadrului didactic, care a fost elaborat de Ministerul Educației și a intrat în vigoare în anul 2016.
 
Ședința managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic a fost organizată de Ministerul Educației, cu suportul Proiectului de Asistență Tehnică al UE, fiind a doua ședință de lucru din acest an.