Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Noi reguli de asigurare a calității în instituțiile de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă
14.04.2016

Guvernul a adoptat miercuri, 13 aprilie 2016, Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.

Metodologia a fost elaborată la inițiativa Ministerului Educației de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) și urmează să fie pusă în aplicare după publicarea acesteia în Monitorul Oficial.
 
Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă vine să sprijine reformele demarate de Ministerul Educației în scopul modernizării și îmbunătățirii calității educației în beneficiul formabililor. De notat că, începînd cu anul 2008, nu au fost acreditate peste 175 de programe de licență; cele 30 de universități urmează să fie evaluate și să obțină acreditarea instituțională. De asemenea, urmează să fie evaluate programele de master, programele de formare profesională, precum și zeci de furnizori de programe de formare continuă.
 
Astfel, toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, precum și programele lor de studii, urmează să fie evaluate extern și acreditate de către experții evaluatori externi înscriși în registrul evaluatorilor al ANACIP sau în Registrul European de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior, cu scopul de a certifica calitatea educației. În particular, programele de studii și instituțiile de învățământ existente vor trebui să inițieze evaluarea externă a calității în vederea acreditării începând cu anul de studii 2016-2017, iar instituțiile și programele de studii nou create, care vor dori să obțină autorizarea de funcționare provizorie, sunt obligate să inițieze evaluarea externă a calității imediat.
 
Aceasta este o premieră pentru Republica Moldova, cu toate că au fost realizate deja o serie de evaluări externe de către agenții europene precum AQAS (Germania), EKKA (Estonia) și ARACIS (România). De menționat că, scopul principal al evaluărilor externe este sporirea și îmbunătățirea calității în domeniul învățământului și a răspunde necesităților pieței muncii prin pregătirea specialiștilor calificați, în corespundere cu standardele europene.
 
Procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării se va desfășura în mai multe etape, inițiativa urmând să vină la ANACIP fie din partea instituției de învățământ, fie din partea Ministerului Educației. La prima etapă instituțiile vor realiza rapoarte de autoevaluare a calității și le vor depune la ANACIP. Ulterior, Agenția va institui o comisie de experți, care va analiza raportul și, totodată, se va documenta referitor la calitatea procesului educațional în cadrul instituției. Aspectele evaluate vor fi: capacitatea instituțională, eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele școlare; calitatea programelor de formare profesională; managementul instituţional al calităţii; concordanţa dintre situația prezentată în raportul de autoevaluare și cea reală.
 
Raportul final de evaluare externă a calității va conține recomandări privind autorizarea provizorie sau neautorizarea, acreditarea, acreditarea condiționată, suspendarea procesului de evaluare externă sau neacreditarea. Consilul de conducere al ANACIP va examina raportul și va lua decizia finală, pe care o va transmite spre aprobare Guvernului, în cazul învățământului profesional tehnic și superior. Decizia finală este expusă în Hotărîrea de Guvern ori în ordinul Ministerului Educației.
 
Costurile evaluării externe a calității vor fi acoperite din resursele instituțiilor de învățământ, ANACIP urmând să devină instituție autonomă din punct de vedere financiar începând cu anul 2017.