Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Învățământul profesional tehnic agroindustrial mai aproape de necesitățile pieței muncii
18.03.2016

57bc0c28bf0fcMinisterul Educației și Comitetul Sectorial pentru formare profesională din Agricultură și Industria Alimentară au semnat vineri, 18 martie 2016, un Memorandum de colaborare în domeniul învățământului profesional tehnic.

Scopul memorandumului este de a stabili un cadru de colaborare în vederea pregătirii forţei de muncă înalt calificate pentru întreprinderile din domeniul Agriculturii și Industriei Alimentare în corespundere cu cerințele pieței muncii și dezvoltării sistemului de Formare Profesională Continuă a salariaţilor.

În particular, Memorandumul prevede ajustarea Clasificatorului ocupațiilor și a Nomenclatorului profesiilor la cerințele pieței muncii, elaborarea standardelor ocupaționale, calificărilor profesionale și programelor curriculare pentru învățământul agroindustrial, stabilirea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și întreprinderi prin pilotarea sistemului de formare profesională continuă a angajaților, asigurării stagiilor profesionale de calitate a elevilor, învățământului dual, extinderea centrelor de excelență din ramură și altele.

“Învățământul profesional tehnic trece printr-un amplu proces de modernizare. Semnarea Memorandumului de astăzi crează premisele necesare pentru adaptarea învățământului agroindustrial la cerințele pieței muncii, așa încât angajatorii să nu se confrunte cu lipsa de personal calificat, iar viitorii meseriași cu lipsa locurilor de muncă. Sperăm că acest eveniment va oferi un exemplu și altor Comitete Sectoriale, or scopul nostru este pregătirea specialiștilor de înaltă calitate în toate domeniile economiei naționale”, a spus Viceministrul Educației, Cristina Boaghi.

Leonard Palii, președintele Comitetului Sectorial din Agricultură și Industria Alimentară, a menționat: „Prin semnarea acestui Memorandum, atât Ministerul Educației, cât și piața muncii, recunosc că fără conlucrarea acestor actori nu poate exista un sistem de formare profesională eficient”.

Comitetul Sectorial pentru formare profesională din Agricultură și Industria Alimentară a fost creat în 2009. În Republica Moldova activează șase Comitete Sectoriale în domeniile construcții, agricultură și industrie alimentară, transporturi, tehnologii informaționale, ind ustria nealimentară și comerț. Comitetele Sectoriale reprezintă o platformă de dialog social dintre reprezentanții pieței muncii și instituțiile de învățământ, cu scopul de a identifica necesitățile agenților economici și a le include în procesul de formare profesională.