Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Centrul de Excelenţă în Construcţii
 
Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 71
Tel: +(373 22) 73-10-89, +(373 22) 72-12-34, +(373 22) 73-10-05
WEB: www.ccc.md
E-mail: colegiul2028@yahoo.com
Specialități: Instalator instalații de încălzire și echipamente solare - Instalator instalații, aparte și echipamente de ventilare și climatizare, Tehnologia prelucrării lemnului, Tehnologia materialelor și articolelor de construcții, Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație, Evaluarea imobilului, Design interior, Construcția și exploatarea drumurilor, Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor, Cadastru și organizarea teritoriului, Arhitectură.

 

Informaţii generale

 

Noi ne propunem să creăm o şcoală care să ofere un mediu în care respectul, încrederea, siguranţa şi afecţiunea să fie elemente de bază şi pentru elevi, şi pentru profesori. Este un lucru greu de realizat, dar nu imposibil!

 

Viziune

Motto: "Fii competitiv!"

   Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcţii din mun.Chişinău va fi locul unde fiecare elev îşi va forma competenţe moral-civice şi de ucru în echipă pentru a se integra cu succes în mediul social concurenţial. Elevii vor beneficia de un învăţămînt:

• retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, acces la comunicaţii electronice, reţea informaţională, tehnologii didactice audiovizuale modernizate);
• recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate solicitate de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre;
• deschis, promovînd egalitatea şanselor şi dimensiunea europeană în educaţie;
• cu standarde orientate spre cercetare şi inovare în procesul educaţional;
• bazat pe un management profesional eficient.

   În instituţia noastră:
• elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene;
• vor deveni competitivi, deoarece I.P.C.E.C. va asigura formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente;
• vor demonstra atitudini moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor (violenţă, imoralitate, droguri etc.);
• vor avea şanse egale la educaţie.

   Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii. Instituția va forma un absolvent autonom, responsabil, în masură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.
   Ne propunem ca, în următorii 5 ani, instituţia noastră să se transforme într-un real centru naţional de resurse şi servicii oferite comunităţii prin programe educaţionale moderne; de dezvoltare a interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, instituţia va face tot posibilul pentru:

• a fi nr.1 în raitingul colegiilor de profil tehnic, dotată cu utilaj, echipamente de ultimă generaţie;
• a avea elevi motivaţi, înmatriculaţi prin concurs, al căror număr să crească de la an la an;
• a avea profesori care oferă servicii de formare la nivel local şi naţional;
• a colabora cu alte instituţii naţionale şi internaţionale, agenţi economici;
• a asigura mobilitate academică pentru elevi şi profesori (stagii, formări, practici, calificări suplimen- tare, schimb de experienţă);
• a reduce la maxim cazurile de eşec şcolar.