Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
MEC a inițiat procedurile de elaborare a Cadrului sectorial de calificări pentru domeniile educație, sănătate, agricultură și tehnologia informației și comunicațiilor
Понедельник, 08 ноября 2021 10:36

 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a demarat procedurile de elaborarea a Cadrului sectorial de calificări pentru patru mari domenii: educație, sănătate, agricultură și tehnologia informației și comunicațiilor.

 Inițiativa se înscrie în obiectivele strategice ale Ministerului și are scopul de a dezvolta și îmbunătăți Cadrul Național al Calificărilor (CNC) prin racordarea la Cadrul European al Calificărilor (EQF), în vederea asigurării formării profesionale de calitate și învățării pe tot parcursul vieții.

 În acest sens, ministrul Anatolie Topală a dispus crearea grupurilor de lucru a căror misiune în prima etapă este elaborarea Matricii rezultatelor învățării pentru Cadrul sectorial de calificări pentru cele patru domenii.

 Astfel pe parcursul săptămânii curente grupurile de lucru, formate din reprezentanții mediului academic din învățământul profesional tehnic și superior și partenerilor de dezvoltare a CNC, s-au întrunit în patru ședințe de inițiere pentru stabilirea agendei și trasarea obiectivelor:

 - Cartografierea calificărilor din domeniile: educație, sănătate, agricultură și tehnologia informației și comunicațiilor în vederea actualizării acestora în conformitate cu solicitările pieței muncii;

- Elaborarea Matricei rezultatelor învățării pentru programele de formare profesională din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior (nivelurile 3 - 8 CNC);

- Conceptualizarea Cadrului sectorial al calificărilor - bază normativă pentru elaborarea standardelor de calificare sectoriale.

 În cadrul ședințelor, reprezentantul MEC Tatiana Gherștega, șef al Direcției Cadrul național al calificărilor a menționat că elaborarea Cadrului sectorial de calificări pentru domeniile educație, sănătate, agricultură și tehnologia informației și comunicațiilor va pune baza dezvoltării în perspectivă a Cadrului Național al Calificărilor.