Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Dezvoltarea platformelor de comunicare și cooperare între piața muncii și formarea profesională în cadrul sectorului de construcții – pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Пятница, 04 декабря 2020 19:14

 

Dezvoltarea platformelor de comunicare și cooperare între piața muncii și formarea profesională în cadrul sectorului de construcții a fost principalul subiect discutat la data de 03 decembrie, în cadrul unei ședințe de lucru de către reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei și Infrastructurii, agenților economici și instituțiilor de învățământ furnizoare de programe de formare și calificări în ramura construcțiilor.

Comitetele sectoriale pentru formarea profesională sunt structuri ale parteneriatului social în domeniul formării profesionale care au rolul de transmitere a mesajelor de pe piața muncii către decidenți și sistemul de formare profesională în vederea ajustării ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii. Misiunea Comitetelor Sectoriale constă în sprijinirea învățământului profesional tehnic și a formării continue și corelarea formării profesionale a angajatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă. Necesitatea estimării necesităților pieței muncii se face pentru a realiza o mai bună potrivire a locurilor de muncă și pentru a anticipa care sunt competențele necesare și calificările pe piața muncii de mâine, astfel contribuind la atingerea echilibrului pe piața forței de muncă.

Dna Lidia Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formare profesională în construcții a remarcat faptul că, comitetul respectiv este unul din primele comitete sectoriale create prin decizia Federației Patronale din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții și Federației Sindicatelor de Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS”.

La nivel european, în ultimii 15-20 de ani partenerii sociali au un rol foarte important în ceea ce privește elaborarea și implementarea politicilor în domeniul formării profesionale asigurând relevanţa competenţelor obţinute pentru piața muncii.

În acest sens, conform practicilor europene, remarcăm activitatea Comitetelor sectoriale și în speță a Comitetului sectorial în construcții în asigurarea dialogului social între piața forței de muncă și instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Prezentă la eveniment, secretarul de stat în domeniul educației Natalia Grîu a vorbit despre necesitatea revizuirii sau elaborării standardelor ocupaționale pentru toate calificările din domeniul construcțiilor în scopul actualizării programelor de formare inițială și continuă pentru a pregăti în sistemul național specialiști competitivi pe piața muncii de astăzi și de mâine.

Dna Tatiana Gherștega, șefa Direcției Cadrul național al calificărilor a subliniat faptul că dezvoltarea cadrului național al calificărilor are la bază dialogul permanent și constructiv între toți actorii interesați în formarea profesională de calitate  atât al pieței muncii, cât și al beneficiarului programului de instruire, care va asigura absolventului oportunități de angajare și un salariu decent aici la noi acasă.

Participanții la ședință au discutat despre actualizarea bazelor de date privind partenerii Comitetului Sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor (agenți economici, furnizori de servicii educaționale și de formare profesională).

Despre crearea bazei de date privind calificările oferite în sistemul educațional în ramura construcțiilor, coordonarea acțiunilor pentru implementarea standardelor de calificare din domeniul construcțiilor de către instituțiile de învățământ profesional tehnic a vorbit dna Viorica Condruc, consultant principal, Direcția Cadrul național al calificărilor.

Au fost identificate principalele obstacole care urmează a fi înlăturate prin intermediul platformelor de comunicare și cooperare între piața muncii și formarea profesională în cadrul sectorului de construcții și anume:

·        Lipsa dialogului între piața muncii și instituțiile de învățământ profesional tehnic;

·        Lipsa mecanismului de monitorizare a traseului profesional al absolvenților;

·        Necesitatea retehnologizării sectorului de construcții, inclusiv în asigurarea performanței energetice;

·        Ajustarea construcțiilor la Standardele internaționale (Euro coduri, Baza normativă etc);

·        Perfecționarea cadrului normativ și regulatoriu (Codul Urbanismului și Construcțiilor);

·        Migrația masivă a forței de muncă și necesitatea de recunoașterea competențelor migranților;

·        Creșterea rolului Comitetului Sectorial pentru a asigura dialogul eficient între educație și comunitatea de afaceri;

·        Măsuri de atragere și motivare a absolvenților/cadrelor tinere în domeniu de construcții;

·        Prognozarea necesităților sectorului pe termen mediu (următorii 3 ani);

·        Ajustarea denumirilor meseriilor/profesiilor/ specialităților din CORM la realitățile pieței muncii.

În cadrul discuțiilor managerii instituțiilor de înmvățământ profesional tehnic: dl Valeriu Pelivan, directorul Centrului de excelență în construcții, s-au expus deschiderea pentru activități de colaborare cu agenții economici în aspect de certificare a competențelor obținute de către angajații companiilor de construcții în contexte nonformale și informale.

Dl Alexandru Ciobanu, directorul Școlii Profesionale nr. 7, mun. Chișinău a inviatat reprezentanții Patronatelor din ramura construcțiilor, agenții economici să efectuieze o vizită în  instituția pe care o conduce pentru a se convinge de nivelul de dotare și capacitatea de asigurare a formării profesionale de calitate.

Menționăm că în Republica Moldova programele de formare profesională în domeniul construcțiilor sunt furnizate de către 32 de școli profesionale, un colegiu și un centru de excelență. În domeniul învățământului superior acest proces este organizat și asigurat de Universitatea Tehnică din Moldova.