Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu partenerii de dezvoltare susțin digitalizarea la nivel național a învățământului profesional tehnic
Суббота, 04 июля 2020 21:02

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat la 2 iulie, o ședință online cu partenerii de dezvoltare. La eveniment au participat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, reprezentanții Băncii Mondiale în Moldova, Agenției Internaționale de Cooperare a Germaniei, Biroului de Cooperare al Elveției, Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, Agenției Austriece pentru Dezvoltare etc.

Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat importanța digitalizării învățământului profesional tehnic, asigurarea elevilor și cadrelor didactice cu tehnică de calcul și instruirea comprehensivă a profesorilor în utilizarea celor mai importante aplicații și instrumente digitale, utile procesului didactic.

Ministrul Igor Șarov a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, care se pliază exact pe necesitățile și prioritățile cetățenilor. „La moment Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune să stabilească unele direcții strategice de acțiune privind digitalizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic la nivel național și anume: asigurarea cu echipamente TIC a cadrelor didactice, maiștrilor instructori din cadrul instituției de învățământ și elevilor din ÎPT, ucenicilor din cadrul învățământului dual, care nu dețin tehnică de calcul; organizarea cursurilor de formare a cadrelor didactice, maiștrilor-instructori privind implementarea tehnologiilor informaționale în educație; susținerea elaborării materialelor didactice digitale și a softurilor educaționale necesare etc. Digitalizarea învățământului profesional tehnic va contribui la tehnologizarea sistemului, creșterea calității, relevanței studiilor, dar și racordarea la provocările secolului XXI”, a menționat oficialul.

În context, ministrul Igor Șarov a vorbit despre unele inițiative ale MECC, care sunt la moment în proces de implementare: demararea Programului național de alfabetizare digitală a cadrelor didactice; lansarea  Campaniei Naționale „Donează un computer pentru educație”; alocarea de către Guvernul Republicii Moldova a sumei de 20 milioane lei pentru procurarea tehnicii de calcul în instituțiile de învățământ; alocarea de către Banca Mondială a sumei de 3,5 mln. dolari SUA pentru achiziționarea tehnicii de calcul necesară digitalizării instituțiilor de învățământ etc.

La final, participanții la ședință au convenit asupra elaborării unui Plan de acțiuni cu privire la digitalizarea la nivel național a învățământului profesional tehnic.