Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va extinde sistemul de validare a competențelor dobândite în contexte de învățare nonformală și informală.
Пятница, 15 мая 2020 23:42

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat la 14 mai, o ședință online cu reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic participante în cadrul programului pilot de validare a învățării anterioare și centrelor de excelență care urmează a fi incluse începând cu anul de studii 2020-2021 în acest program.

     Sistemului național de validare a educației nonformale și informale presupune identificarea, documentarea, evaluarea și certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite, în concordanță cu recomandările europene privind învățarea pe tot parcursul vieții.

         Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Natalia Grîu a menționat că dezvoltarea instrumentelor de racordare a necesităților pieței muncii la posibilitățile și condițiile pe care le poate oferi sistemul național de educație în parteneriat cu mediul economic reprezintă un obiectiv important pentru întreaga echipă, iar în acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu suportul partenerilor de dezvoltare (proiectul PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală II” implementat în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației, Misiunea în Republica Moldova și susținerea financiară a Guvernului Elveției) va depune toate eforturile necesare inserției profesionale a cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare.

        În context, participanții la ședință au stabilit principalele acțiuni care urmează a fi realizate în următoarea perioadă și anume: aprobarea și publicarea Ghidului pentru implementarea sistemului de validare a educației nonformale și informale, crearea a 4 centre noi de validare, activități de formare a actorilor implicați etc.

        Menționăm că începând cu noul an de studii 2020-2021, serviciile de validare a învățării anterioare vor fi furnizate și de către Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Centrul de Excelență în Transporturi, Centrul de Excelență în Industria Ușoară și reprezentanții industriei frumuseții Colegiul MondostudArt, prin intermediul Centrelor de validare, structuri interne înființate prin decizia MECC.

Наверх