Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Toți elevii din învățământul profesional tehnic vor fi promovați în următorul an de studii.
Суббота, 18 апреля 2020 19:57

 

         Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a completat „Regulamentul-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat”. Astfel, în perioada de referință nu se desfășoară evaluări sumative, inclusiv teze, examene. Orele prevăzute pentru realizarea evaluărilor se redistribuie pentru tematici în conformitate cu curriculumul la unitatea de curs (disciplina) / modulul respectiv.

           Media semestrială la unitățile de curs se va calcula doar în baza notelor acumulate pe parcursul semestrului.

În perioada de referință toți elevii sunt promovați în următorul an de studii indiferent de rezultatele obținute la unitățile de curs (discipline) / module. Pentru elevii care la unitățile de curs au obținut o medie mai mică decât 5.00 (cinci.00), se va organiza, după revenirea la studii, o perioadă suplimentare de recuperare.

           Acordarea creditelor de studii, pentru unitățile de curs prevăzute în semestru II al anului de studii 2019-2020 se va efectua concomitent cu calcularea mediei semestriale la unitatea de curs, în condițiile în care aceasta nu este mai mică decât 5.00 și se înscrie în registru / borderoul de examinare, carnetul de note, fişa personală a elevului.

      Menționăm că examenele de calificare urmează a fi desfășurate în condițiile prevederilor Ordinului 1127/2018, după revenirea la studii în termenele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.

       Ordinul nr. 402/2020, cu privire la completarea Regulamentului-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat, aprobat prin Ordinul 350/2020 poate fi accesat aici:https://mecc.gov.md/ro/content/invatamintul-profesional-tehnic