Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019 au fost aprobate în ședința de Guvern din 4 iulie 2018
Четверг, 05 июля 2018 14:05

În ședința Guvernului din 4 iulie a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului “Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019”.

Conform proiectului, prin anexele 1-6, au fost aprobate planurile de admitere cu finanţare bugetară și cu taxă de studii în învățământul profesional tehnic precum și completările la unele hotărâri necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ specific învățământului profesional tehnic.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de necesitățile pieței muncii, rezultatele admiterii în anul de studii 2017-2018, precum și de unele modificări a cadrului normativ aferent învățământului profesional tehnic.

Pentru învățământul profesional tehnic secundar (școli profesionale, centre de excelență) planul de admitere prevede admiterea a 7073 persoane cu finanțare bugetară, și 680 persoane cu finanțare cu taxă. Comparativ cu planul de admitere pentru anul 2017, în anul 2018 numărul de locuri propuse este în descreștere cu 550 locuri la studii cu finanțare bugetară și cu 65 de locuri la studii cu taxă.

Pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (colegii și centre de excelență) planul de admitere prevede admiterea a 3759 cu finanțare bugetară și 7361 persoane cu finanțare cu taxă. Comparativ cu planul de admitere pentru anul 2017, în anul 2018 numărul de locuri propuse este în descreștere cu 174 de locuri la studii cu finanțare bugetară și în creștere cu 1368 de locuri la studii cu taxă.

Având în vederea prevederile Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual în planul de admitere pentru învățământul profesional tehnic secundar sunt incluse 1408 de poziții în creștere față de anul 2017 cu 546 de locuri, precum și 160 de locuri pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, care de asemenea se vor implementa prin învățământul dual.

Un alt element de noutate, inclus în prezentul proiect este includerea a 305 locuri, cu finanțare bugetară pentru specialitățile cu profil pedagogic. Pentru anul de studii 2018-2019 urmează a fi organizat concursul de admitere în bază de studii gimnaziale la specialitățile:

Educaţie timpurie – pentru calificările Educator și Conducător muzical;

Învățământ primar–calificarea Învățător.

Sunt propuse completări la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, prin includerea specialității Rețele electrice cu calificarea Tehnician electrician și a meseriei de Infirmier/infirmieră care urmează a fi implementate prin învățământ dual.

Având în vedere prevederile Regulamentului privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învățământ profesional tehnic, conform Hotărârii Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016 se propune aprobarea unor completări la anexele 3 și 4 ale hotărârii sus menționate.

În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va aproba distribuirea locurilor cu finanțare bugetară / taxă pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic publice din subordine, precum și pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic private.

Documentul aprobat poate fi consultat pe adresa: 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_76.pdf