Портал был создан при финансовой поддержке Европейского Союза
Certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în afara instituțiilor de învățământ formal - o necesitate pentru sistemul Învățământului Profesional Tehnic din Moldova
Суббота, 18 ноября 2017 11:02

În perioada 16- 17 noiembrie, curent a avut loc o masă rotundă privind cadrul normativ în materie de recunoaștere a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Comitetelor Sectoriale, colegiilor și Centrelor de Excelență.

Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au accentuat necesitatea recunoaşterii rezultatelor învăţării nonformale și informale, fiind condiționată de realitățile socio-economice naționale, dar și de tendințele înregistrate pe piața internațională. La fel, ei au prezentat cadrul normativ național, făcând referință la sistemul Învățământului Profesional Tehnic și importanța Centrelor de Certificare.

La rândul lor, experții Proiectului Uniunii Europene ”Asistență Tehnică pentru domeniul Învățământului Profesional Tehnic în Republica Moldova” au făcut referință la experiența internațională în materie de recunoaștere a competențelor dobândite în contextul educației nonformale. Expertul național, Viorica Antonov a iniția participanții în terminologia internațională, iar expertul internațional, Hoffma Gerbert le-a vorbit despre sistemul olandez de recunoaștere a competențelor.

Totodată, la masa rotundă a fost pus în discuție proiectul Metodologiei de certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. În rezultat, participanții au prezentat viziunile lor asupra documentului, venind cu ajustări și recomandări.

La masa rotundă au participat cca 25 reprezentanți ai Comitetelor Sectoriale, colegiilor și Centrelor de Excelență. Evenimentul a fost organizat de Proiectul Uniunii Europene ”Asistență Tehnică pentru domeniul Învățământului Profesional Tehnic în Republica Moldova” în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.