Portalul a fost creat cu suportul financiar al Uniunii Europene
Au fost validate Strategia de dezvoltare „Educația 2030” și Programul de implementare a acesteia
15.06.2022
 

Proiectul Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și cel al Programului de implementare, două documente de importanță majoră pentru dezvoltarea domeniului educației în Republica Moldova, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF Moldova în calitate de Agenție coordonatoare pentru implementarea granturilor oferite de PGE, au fost prezentate și validate astăzi, 10 iunie 2022, în cadrul unui forum național.

 

La eveniment au participat circa 80 de persoane, reprezentanți ai mediului academic, ai Grupului Local de Țară în domeniul Educației, parteneri de cooperare din mediul de afaceri, reprezentanți ai societății civile, tineri ș.a.

 

Participanții la forum au fost salutați de Anatolie Topală, ministrul Educației și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, preşedinta Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Valentina Chicu, consilieră în domeniul Educației și Cercetării a Președintelui Republicii Moldova și Maha Damaj, reprezentanta UNICEF Moldova.

 

În rezultatul implementării Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”, sistemul național de educație în 2030 va putea oferi educație de înaltă calitate, incluzivă și echitabilă tuturor cetățenilor pe tot parcursul vieții, la toate nivelurile de învățământ, va corespunde necesităților celor ce învață și ale societății, va deveni mai rezistent, flexibil, oferind educație fără întrerupere în condițiile mereu schimbătoare de ordin social, economic, demografic, va deveni un factor real de asigurare a dezvoltării durabile, sociale și economice, prin formarea resurselor umane de calitate și va constitui un factor esențial pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.

 

Evenimentul de astăzi a reprezentat ultima rundă de dezbateri publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și cel al Programului de implementare, în cadrul căreia toți cei prezenți au avut posibilitatea să analizeze aceste documente de politici, să vină cu propuneri și sugestii de îmbunătățire.

 

Menționăm faptul că proiectele Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și Programului de implementare a acesteia urmează să fie supuse avizării Autorităților Publice Centrale (APC) pentru ca ulterior să fie aprobate de Guvernul Republicii Moldova.